Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp Khoa “chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid – 19”
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020 - 2021 của Trường Đại học luật, Đại học Huế, đồng thời nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, luật sư, chuyên gia pháp lý, chuyên gia về lao động, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề pháp lý và thực tiễn của doanh nghiệp và người lao động, Khoa luật Kinh tế tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa với chủ đề: "Chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID – 19”.