Giới thiệu

Thông tin đơn vị
  • Tên đơn vị: Khoa Luật Hành Chính
  • Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
  • Email: khoaluathanhchinh@hul.edu.vn
Giới thiệu chung về Khoa Luật Hành chính

- Khoa Luật Hành chính, tiền thân là Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước đã được nâng cấp thành Khoa Luật Hành chính. Khoa được chia thành 02 bộ môn gồm bộ môn Lý luận - Lịch sử Nhà nước và pháp luật, Bộ môn Hiến pháp - Hành chính, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.

Công tác đào tạo

- Các học phần chính: Lý luận về Nhà nước và pháp luật phần chung và phần cụ thể; Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới; Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam; Hiến pháp Tư sản; Luật Hiến pháp 1 và 2; Luật Hành chính; Luật Tố tụng Hành chính; Xây dựng văn bản pháp luật

- Các chuyên đề: Quản lý xung đột; Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật; Công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch; Công tác hộ tịch; Luật sư và tư vấn pháp luật; Cải cách Hành chính; Khiếu nại tố cáo; Luật Hành chính so sánh; Pháp luật phòng, chống tham nhũng

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU MỞ ĐỐI VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Vào ngày 10/01/2023, Tại phòng Hội thảo A1 trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa luật Hành chính đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề "Xây dựng nguồn học liệu mở đối với việc dạy và học học phần Lịch sử nhà nước và pháp luật"

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN THƯ PHÁP 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường E, Trường đại học Luật, Đại học Huế, Liên Chi Đoàn - Liên Chi Hội sinh viên khoa Luật Hành chính đã tổ chức chương trình Xuân thư pháp năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ VỚI ĐỀ TÀI "TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM"

Ngày 03/8/2022, tại phòng Công nghệ thông tin tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệp thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, với tên đề tài: “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM” do TS. Lê Thị Nga làm chủ nhiệm Đề tài.

Sự kiện & Hoạt động

image
01 tháng 01
CHƯƠNG TRÌNH XUÂN THƯ PHÁP 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường E, Trường đại học Luật, Đại học Huế, Liên Chi Đoàn - Liên Chi Hội sinh viên khoa Luật Hành chính đã tổ chức chương trình Xuân thư pháp năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị

image
02 tháng 11
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHOÁ 46

Ngày 01/11/2022, Khoa Luật Hành Chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức tập huấn phương pháp học tập cho sinh viên khoá K46 tại Hội trường Nhà Đa năng.