HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH LẦN THỨ V NĂM 2022 CHỦ ĐỀ “KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI TRONG THẾ KỶ XXI”
Vào lúc 8h ngày 05/06/2022, Hội nghị khoa học Sinh viên khoa Luật Hành chính lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Khuynh hướng phát triển của pháp luật đáp ứng thay đổi của xã hội trong thế kỷ XXI" đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hoạt động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Luật Hành chính năm học 2020 - 2021
Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của trường Đại học Luật, Đại học Huế, nhằm tạo sân chơi học thuật cho các Sinh viên. Trong năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng nghiên cứu khoa học vẫn là hoạt động thu hút số lượng lớn Sinh viên tham gia thử sức.
Hội nghị khoa học sinh viên chủ đề "Pháp luật trong bối cảnh thực thi hiệp định FTA thế hệ mới: Thách thức và xu hướng phát triển"
(28/9/2021) - Ngày 26/9/2021, Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức thành công Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa với chủ đề Pháp luật trong bối cảnh thực thi Hiệp định FTA thế hệ mới: thách thức và xu hướng phát triển” theo hình thức Online
Tập huấn Kỹ năng Nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên năm học 2019 -2020
Nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ sinh viên thực hiện đề tài khoá luận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021, trong 02 ngày 19 và 20/12/2020, Khoa Luật Hành chính đã tổ chức Chương trình tập huấn kĩ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên