Hội nghị tập huấn kỹ năng Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2023-2024
Hội nghị tập huấn kỹ năng Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2023-2024 là hoạt động thường niên của Khoa Luật hành chính được tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn việc triển khai các đề tài Khoá luận tốt nghiệp và đề tài NCKHSV đúng quy định và đạt hiệu quả cao.
Bảo vệ đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của người học thực hiện trong năm 2023 Khoa Luật Hành chính
Bảo vệ đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của người học thực hiện trong năm 2023 do các sinh viên khoa luật Hành chính thực hiện đã được tổ chức vào Chiều ngày 14/12/2023 tại Giảng đường D, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRẺ KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Vào lúc 17h30 ngày 1/6/2023 chương trình Hội đồng Nhân dân trẻ với chủ đề "Triển khai chương trình phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023" do khoa Luật Hành chính tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ.
GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM TRONG NĂM 2022-2023
Chương trình “Tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2022 – 2023” do Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS Việt Nam) và Trường Đại học Luật, Đại học Huế thực hiện từ tháng 03/2022-05/2023. Trong khuôn khổ chương trình Giảng viên, sinh viên khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tham gia 08 hoạt động trong khuôn khổ chương trình và 02 cuộc thi dành cho sinh viên về pháp luật về bảo vệ Động vật hoang dã.
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH LẦN THỨ VI NĂM 2023
Vào lúc 18h ngày 18/05/2023, Hội nghị khoa học Sinh viên khoa Luật Hành chính lần thứ VI năm 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ. Trí tuệ nhân tạo là đột phá công nghệ mới nhất, là ngành khoa học đang định hình lại xã hội của chúng ta. Pháp luật với vai trò là khung khổ pháp lý bảo đảm môi trường trật tự cho các quan hệ xã hội được xác lập và thực thi nên không thể đứng ngoài. Các khuynh hướng phát triển của pháp luật trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân đạo đang đặt nghề Luật trước những cơ hội và thách thức mới. Xuất phát từ các khía cạnh trên, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Luật Hành chính năm 2023 với chủ đề: "ĐÀO TẠO LUẬT VÀ NGHỀ LUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”.
Thư mời Viết bài Hội nghị Khoa học Sinh viên
Sự bùng nổ của khoa học máy tỉnh, trí tuệ nhân tạo đã đang và sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo và thực hành nghề luật. Những thành tựu đột phá của trí tuệ nhân tạo, một mặt hỗ trợ hoạt động đào tạo luật và hành nghề luật, mặt khác đặt ra những thách thức không nhỏ cho những hoạt động này. Để sử dụng hiệu quả những ưu thế mà trí tuệ nhân tạo mang lại, hạn chế những thách thức mà nó gây ra, những người tham gia vào đào tạo, thực hành nghề luật, đặc biệt là sinh viên luật cần phải liên tục bổ sung và tích luỹ kiến thức, kỹ năng khai thác những thành tựu do trí tuệ nhân tạo mang lại.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Vào ngày 14-15/12/2022 tại phòng D1.2 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đã diễn ra buổi nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên Khoa Luật Hành chính thực hiện trong năm 2022. Năm nay có 4 Nhóm nghiên cứu hội đồng nghiệm thu với 04 đề tài với các chủ đề đa dạng, thiết thực trải dài trên nhiều lĩnh vực.
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH LẦN THỨ V NĂM 2022 CHỦ ĐỀ “KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI TRONG THẾ KỶ XXI”
Vào lúc 8h ngày 05/06/2022, Hội nghị khoa học Sinh viên khoa Luật Hành chính lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Khuynh hướng phát triển của pháp luật đáp ứng thay đổi của xã hội trong thế kỷ XXI" đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hoạt động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Luật Hành chính năm học 2020 - 2021
Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của trường Đại học Luật, Đại học Huế, nhằm tạo sân chơi học thuật cho các Sinh viên. Trong năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng nghiên cứu khoa học vẫn là hoạt động thu hút số lượng lớn Sinh viên tham gia thử sức.
Hội nghị khoa học sinh viên chủ đề "Pháp luật trong bối cảnh thực thi hiệp định FTA thế hệ mới: Thách thức và xu hướng phát triển"
(28/9/2021) - Ngày 26/9/2021, Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức thành công Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa với chủ đề Pháp luật trong bối cảnh thực thi Hiệp định FTA thế hệ mới: thách thức và xu hướng phát triển” theo hình thức Online