Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT: +84 234 3946995 - Fax: +84 234 3935299

E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Phòng công tác sinh viên

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, hướng nghiệp cho sinh viên; thực hiện công tác tuyển sinh, thông tin quảng bá tuyển sinh và liên kết đào tạo.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm công tác của nhà trường đến toàn thể người học; nắm bắt và tổng hợp kịp thời diễn biến tư tưởng của người học, xử lý kịp thời và chủ động đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

2. Tổ chức triển khai học tập chính trị; tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa; tổ chức các buổi nói chuyện thời sự theo từng chuyên đề cho sinh viên; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo của nhà trường với sinh viên.

3. Làm giấy báo thí sinh trúng tuyển nhập học; tổ chức đón tiếp sinh viên nhập học; định mã số sinh viên cho sinh viên; phân lớp khi sinh viên mới vào nhập học và phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khi vào học chuyên ngành.

4. Quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định; in và cấp phát thẻ sinh viên; kiểm tra tính hợp pháp của văn bằng, hồ sơ đầu vào các hệ đào tạo; cập nhật hồ sơ sinh viên liên quan đến lý lịch và quá trình rèn luyện của sinh viên, trả lời các yêu cầu cần xác minh của các đơn vị có liên quan.

5. Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên.

6. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

7. Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường và thực hiện các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính đối với lưu học sinh theo quy định.

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng mức học phí, chế độ miễn giảm học phí hàng năm cho sinh viên; thông báo, đôn đốc sinh viên nộp học phí.

9. Làm đầu mối triển khai thực hiện các chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên; Triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc và các bảo hiểm khác cho sinh viên theo quy định.

10. Làm đầu mối cập nhật và tổng hợp kết quả khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện trong từng học kỳ, năm học và toàn khóa.

11. Tiếp nhận giấy đăng ký chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên đầu khóa; lập danh sách báo cáo cơ quan chức năng liên quan.

12. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua của sinh viên…; làm đầu mối tổ chức sinh hoạt chính trị xã hội có quy mô toàn trường đối với sinh viên.

13. Làm đầu mối tổ chức khai giảng, bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ chính quy và giáo dục thường xuyên ở tại trường và các cơ sở liên kết.

14. Tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; làm đầu mối liên lạc với các cựu sinh viên của trường.

15. Thiết lập và tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng lao động để tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp.

16. Thu hút nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, cựu sinh viên tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào sinh viên của nhà trường.

17. Làm đầu mối tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo; xây dựng kế hoạch tuyển sinh; thông báo và phát hành hồ sơ tuyển sinh; tổ chức tuyển sinh; triển khai các hình thức tư vấn và quảng bá tuyển sinh hằng năm.

18. Làm đầu mối triển khai đến các phòng chức năng và chuyên viên có liên quan, phân công phụ trách theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp tại các cơ sở liên kết.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Cơ cấu tổ chức