DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2019 QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX TỈNH QUẢNG TRỊ) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2019 QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX TỈNH QUẢNG TRỊ) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2019 ĐÀ NẴNG (TRƯỜNG ĐH ĐÔNG Á) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2019 ĐÀ NẴNG (TRƯỜNG ĐH ĐÔNG Á) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 HUẾ KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 HUẾ KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022 (TS T11)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022 (TS T11)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022 (TS T11)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022 (TS T11)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT : LỚP LUẬT_VLVH_K2017_QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX) (2017-2021)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT : LỚP LUẬT_VLVH_K2017_QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX) (2017-2021)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 QUẢNG TRỊ KHÓA 2017 - 2021
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 QUẢNG TRỊ KHÓA 2017 - 2021
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 HUẾ KHÓA 2017 - 2021
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.2017 Huế (2017 - 2021) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 416/QĐ-ĐHL ngày 08/07/2022 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn