HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VÀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT DƯỚI HÌNH THỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VÀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT DƯỚI HÌNH THỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023
Thông báo lễ tuyên dương Thủ khoa, Á khoa, sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh đại học năm 2021; sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2020-2021.
Thực hiện thông báo số 227/TB-ĐHL ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng và kết luận cuộc họp của BTC Lễ tuyên dương Thủ khoa, Á khoa, sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh đại học năm 2021; sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2020 - 2021. Hiệu trưởng thông báo về việc tổ chức Lễ tuyên dương như sau: 1.Thời gian Từ 08 giờ 30' ngày 16/12/2021 (sáng thứ Năm). Buổi sáng ngày 16/12/2021, các lớp K45 được nghỉ học để tham dự Lễ. 2. Hình thức tổ chức Livestream trên fanpage “Đại học Luật Huế: https://www.facebook.com/hul.edu.vn 3. Thành phần dự: Toàn thể sinh viên K45, Sinh viên K42, 43, 44 có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021 (có danh sách kèm theo).
Thông báo về việc tiếp xúc sinh viên định kỳ năm học 2021 - 2022
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, trong thời gian qua các khoa, trung tâm đã tiến hành tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp khoa. Để nắm bắt thông tin và thực hiện công tác điều hành, quản lý của Nhà trường trong thời gian tới được tốt hơn, Hiệu trưởng thông báo tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp Trường năm học 2021 - 2022. Thời gian: Từ 15 giờ 30' ngày 10/12/2021 (chiều thứ Sáu). Trực tuyến tại đường link: meet.google.com/epz-dxsp-gss
Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại điểm bầu cử Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Đúng 6 giờ 30' ngày 23/5/2021, tại Hội trường E - Trường Đại học Luật thuộc Tổ bầu cử số 2, Phường An Tây, thành phố Huế trang trọng diễn ra lễ khai mạc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026