Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1, kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao Bằng Cử nhân đối với sinh viên K44
Trường Đại học Luật thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1, kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao Bằng Cử nhân đối với sinh viên chính quy K44.
Thông báo Tuyển sinh đào tạo quý II năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế của Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam - Văn phòng đại diện Quảng Bình.
Thông báo Tuyển sinh đào tạo quý II năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế của Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam - Văn phòng đại diện Quảng Bình.
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 01-5 năm 2024.
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 01-5 năm 2024.
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VÀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT DƯỚI HÌNH THỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VÀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT DƯỚI HÌNH THỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH
Quyết định về việc buộc thôi học và trả về địa phương học kỳ 1 năm học 2023- 2024 đối với sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc buộc thôi học và trả về địa phương học kỳ 1 năm học 2023- 2024 đối với sinh viên hệ chính quy
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo danh sách phân lớp ngành Luật, Luật Kinh tế K47
Thông báo danh sách phân lớp ngành Luật, Luật Kinh tế K47
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2023-2024
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2023-2024