KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI VLSN NĂM 2024 (THÁNG 5/2024 ĐẾN THÁNG 3/2025)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI VLSN NĂM 2024 (THÁNG 5/2024 ĐẾN THÁNG 3/2025)
Trường Đại học Luật, Đại học Huế làm việc với GS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, Đại học Washington, Hoa Kỳ.
Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã có buổi trao đổi, làm việc với GS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, Đại học Washington, Hoa Kỳ.
ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CCP_LAW) TẠI ẤN ĐỘ
Trong khuôn khổ Dự án chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu (CCP_LAW) thuộc Dự án Eramus+ KA2 CBHE do Đại học Huế làm điều phối viên. Kết quả của Dự án là xây dựng được chương trình đào tạo thạc sỹ về Chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu, tổ chức đào tạo tại các trường đại học tham gia Dự án này ít nhất là 02 khóa học dự kiến vào năm 2025. Dự án với sự tham gia của các trường đại học/viện nghiên cứu đến từ sáu quốc gia như Việt Nam (có trường Đại học Luật, Đại học Huế và trường Đại học Luật Hà Nội); Malaysia (trường Đại học quốc tế Islamic và trường Đại học Utara); Tây Ban Nha (trường Đại học Girona); Ấn Độ (trường Đại học Marwadi và trường Đại học quốc tế Symbiosis); Anh (trường Đại học Coventry); Hy Lạp (trung tâm nghiên cứu tri thức châu Âu).
Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam"
Ngày 30/3/2022, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) tổ chức Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam".
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế "Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn"
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tula, Liên Bang Nga tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay: Lý luận và thực tiễn” Vậy Trường Đại học Luật, Đại học Huế kính mời các Giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia viết bài và báo cáo tại hội thảo.