Call for Papers 4th Asian Legal History Conference
Call for Papers 4th Asian Legal History Conference Hue, Vietnam, 25-26 July 2024
Trường Đại học Luật, Đại học Huế làm việc và ký kết biên bản hợp tác với trường Đại học Doshisha (Nhật Bản)
Trong 2 ngày 03 và 04/4/2023, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã làm việc với trường Đại học Doshisha (Nhật Bản). Về phía Nhật Bản gồm 15 thành viên, do ông Ông Takasugi Naoshi, Phó Hiệu trưởng và Ông Rikihisa Masayuki, Trưởng khoa Luật là đại diện. Về phía Việt Nam có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng cùng Đoàn công tác 15 thành viên.
"Pháp điển hóa pháp luật dân sự ở Châu Á: Thành tựu và thách thức"
Sáng nay, 3.12, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kinh tế - Luật Trung Nam Trung Quốc chức Hội thảo khoa học quốc tế "Pháp điển hóa pháp luật dân sự ở Châu Á: Thành tựu và thách thức". Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro - góc nhìn pháp lý”
Ngày 25 tháng 4 năm 2023 Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Đại học Toulouse Capitole, Pháp; Trung tâm Pháp luật Kinh doanh, Đại học Toulouse Capitole, Pháp và Mạng lưới các Viện Nhân văn Quốc gia về khủng hoảng sức khoẻ và môi trường đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro - Góc nhìn pháp lý"
Hội thảo khoa học Quốc tế "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn"
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tula, Liên Bang Nga tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay: Lý luận và thực tiễn”.
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay-Lý luận và thực tiễn"
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tula, Liên bang Nga tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”hững kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực khoa học luật hình sự giữa các quốc gia hiện nay.