KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: " HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ( AI )"
Vào lúc 8h30 Ngày 01/11/2023 tại Phòng Truyền thông, tầng 4, nhà A1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Khoa Luật Kinh Tế đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Khoa với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam dưới tác động của AI” theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Googlemeet. Nhằm mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các vấn đề hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay.