Giới thiệu

Thông tin đơn vị

- Trung tâm Thông tin – Thư viện

Tầng 5 Nhà A1 – Hành chính, Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, TP. Huế.

- Email: trungtamtttv@hul.edu.vn

- Wesite tvs: lib.hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Trung tâm thông tin thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Luật mà tiền thân là Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế. Từ năm 2009, cùng với việc tách Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế, thì Tổ Thư viện cũng được xây dựng và phát triển. Qua thời gian hình thành và phát triển cùng với sự lớn mạnh của Trường Đại học Luật, ngày 03 tháng 04 năm 2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký quyết định số 12/QĐ-ĐHL về việc thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc Trường Đại học Luật.

Trung tâm Thông tin – Thư viện đặt tại Tầng 5 tòa nhà Hành chính thuộc khuôn viên Trường Đại học Luật, là địa điểm thuận tiện cho các bạn sinh viên, học viên và giảng viên tra cứu tài liệu học tập. Trung tâm được trang bị hệ thống học liệu, máy tính cho phép tra cứu thông tin giáo trình, tài liệu học tập và tìm dữ liệu thông qua mạng internet.

Công tác đào tạo

I. Chức năng của Trung tâm

Chức năng của Trung tâm là thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý, tư vấn pháp luật và quản lý của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại Trung tâm và liên kết CSDL với các thư viện khác (nếu có hợp tác, liên kết) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động đào tạo, phục vụ học tập của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ lĩnh vực thư viện;

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường.

3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Phát triển văn hóa đọc trong Nhà trường; tổ chức tập huấn người dùng tin, chỉ dẫn, kiểm tra, hướng dẫn bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện.

5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện và các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác thư viện; mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện; 

Cơ cấu tổ chức

III. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Trung tâm hiện tại gồm có 3 Tổ chuyên trách:

          + Tổ Lưu hành         

          + Tổ Công nghệ Thông tin

          + Tổ Nghiệp vụ

Với số lượng nhân sự phụ trách các công tác:

1. ThS Ngô Minh Tiến – Phụ trách trung tâm

- Nhiệm vụ: Quản lý các hoạt động chung của đơn vị

- Số điện thoại: 0903 516887

- Email: tiennm@hul.edu.vn

2. ThS. Lê Thị Hồng Mỹ - Chuyên viên

          - Nhiệm vụ: Quản lý phát hành tư liệu, phát triển học liệu

          - Số điện thoại: 0919 914168

          - Email: mylt@hul.edu.vn

3. ThS. Trần Thị Tuyết Nga - Chuyên viên

          - Nhiệm vụ: Quản lý nghiệp vụ biên mục và lưu hành

          - Số điện thoại: 0942 616432

          - Email: ngattt@hul.edu.vn

4. CN. Võ Thị Yến Mai - Chuyên viên

          - Nhiệm vụ: Quản lý mục thông tin, nghiệp vụ biên mục và lưu hành

          - Số điện thoại: 0914 426146

          - Email: maivty@hul.edu.vn

Tin tức

Thông báo đăng ký tài khoản tr a cứu văn bạn tại website Luật Việt Nam (LuatVietNam.vn) dành cho sinh viên, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Luật

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và CTCP Truyền thông Luật Việt Nam (website: LuatVietnam.vn)

THÔNG BÁO: Thay đổi thời gian mở cửa phục vụ tại Thư viện

Thư viện thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ và Sinh viên về thời gian mở cửa phục vụ cụ thể như sau:

Sự kiện & Hoạt động

image
24 tháng 11
Trung tâm TT - Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022

Thực hiện Công văn số 199 /ĐHL-LT-CQ-CĐ ngày 04 tháng 11 năm 2021, Liên tịch giữa Chính quyền và Công đoàn Trường Đại học Luật về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022, vào lúc 09 giờ ngày 24 tháng 11 tại Phòng họp Nhà A1, toàn thể cán bộ Trung tâm TT - Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động trong trung tâm năm học 2021 - 2022.

image
04 tháng 11
Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường