Bạn đọc có nhu cầu liên hệ trực tiếp Trung tâm TT - Thư viện theo thông tin các bộ phận sau:

1. Quản lý Trung tâm TT - Thư viện

- Số điện thoại: 0903 516887

- Email: tiennm@hul.edu.vn

2. Bộ phận phát hành sách

- Số điện thoại: 0919 914168

- Email: mylt@hul.edu.vn

3. Bộ phận lưu hành (mượn/trả sách cho người học)

- Số điện thoại: 0914 426146

- Email: maivty@hul.edu.vn