Xây dựng bộ công cụ tra cứu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Video hướng dẫn tra cứu đăng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với 03 đối tượng là nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế là một trong các sản phẩm đầu ra của nhóm nghiên cứu, bên cạnh đó việc đăng tải video lên website Trường cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên, người dùng muốn tìm hiểu về cách tra cứu đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc gia về TPP
Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo về Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia do Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, bạn đọc quan tâm xem tại file đính kèm. "Kỷ yếu Hội thảo TPP"
Tuyển tập các tài liệu về Bản án, Quyết định Sơ thẩm, Phúc thẩm và Án lệ của TANDTC
Tuyển tập các tài liệu về Bản án, Quyết định Sơ thẩm, Phúc thẩm và Án lệ của TANDTC