Thông báo đăng ký tài khoản tr a cứu văn bạn tại website Luật Việt Nam (LuatVietNam.vn) dành cho sinh viên, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Luật
Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và CTCP Truyền thông Luật Việt Nam (website: LuatVietnam.vn)
THÔNG BÁO: Thay đổi thời gian mở cửa phục vụ tại Thư viện
Thư viện thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ và Sinh viên về thời gian mở cửa phục vụ cụ thể như sau:
DANH SÁCH GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO, SÁCH CHUYÊN KHẢO CÓ TRONG THƯ VIỆN
Danh sách giáo trính, sách tham khảo, sách chuyên khảo có trong Thư viện (cập nhập đến 20.10.2023)
TRUNG TÂM TT - THƯ VIỆN THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K43 CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC HOÀN TRẢ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN
Kính gửi: Sinh viên khóa K43 ngành Luật và Luật Kinh tế ( Đã cập nhật lại file đến 16h ngày 15/05/2023)
Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động trong năm học 2022 – 2023
Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động trong năm học 2022 – 2023
Trung tâm TT - Thư viện thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá nhu cầu giảng viên và người học đối với cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị dạy học, thư viện và các hoạt động hỗ trợ khác của Trường Đại học Luật
Căn cứ vào kế hoạch khảo sát lấy ý kiến giảng viên và người học để cải tiến chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo Khoa/Trung tâm, sinh viên các khóa phối hợp thực hiện khảo sát trực tuyến về việc đánh giá cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị dạy học và thư viện thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến tại địa chỉ:
Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường
Trung tâm TT - Thư viện trường Đại học Luật triển khai trang tài nguyên số miễn phí dành cho người học
Trung tâm TT - Thư viện thông báo về việc truy cập trang tài nguyên số trực tuyến miễn phí của Trường Đại học Luật tại địa chỉ: http://lib.hul.edu.vn