image
Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 3 (tháng 6) năm 2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021, chia thành 2 đợt thi dành cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:
image
Tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN,