Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Khởi nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

 

Địa chỉ:    Dãy nhà D, Trường Đại học Luật, Khu quy hoạch Đại học Huế, Thừa Thiên Huế

Email:       trungtamthuchanhluat@gmail.com

Giới thiệu chung về Trung tâm thực hành luật & khởi nghiệp

- Tổ chức các hoạt động thực hành Luật (giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...)

- Biên soạn giảng dạy học phần Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật dành cho sinh viên năm thứ nhất, học phần Nghề luật và thực hành dành cho sinh viên năm thứ ba, học phần tự chọn Lịch sử các học thuyết Chính trị - Pháp luật, Lịch sử các học thuyết Kinh tế dành cho sinh viên năm thứ nhất và các học phần khác.

- Quan hệ doanh nghiệp (xây dựng, thiết lập quan hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp luật cộng đồng).  

- Khởi nghiệp: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

Chương trình Talk Show: Môi trường học tập online

Nhận thấy được các bạn sinh viên đang bỡ ngỡ với môi trường học đại học, đặc biệt là trong tình hình đại dịch đang diễn biến phức tạp khiến các em chưa thể tham gia học trực tiếp tại trường, ngày 01/10/2021 Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp đã tổ chức TalkShow “Môi trường học tập online” nhằm giao lưu, lắng nghe tâm sự của các bạn tân sinh viên, đồng thời giải đáp, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các bạn gặp phải trong quá trình tham gia học tập trực tuyến.

Kế hoạch triển khai chương trình talkshow “Môi trường học tập online”

Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp, nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa Trung tâm và các lớp khóa 45 do Trung tâm phụ trách quản lý, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng và tạo ra niềm hứng khởi đối với tân sinh viên khóa mới. Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động gặp mặt sinh viên khóa 45 đầu năm  học với chủ đề “Môi trường học tập online”

Sự kiện & Hoạt động