HỒ SƠ NĂNG LỰC

 1. Thông tin đơn vị
  1. Tên và địa chỉ đơn vị:

- Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp

- Email: Trungtamthl@hul.edu.vn

- Địa chỉ: Trường Đại học Luât, Đại học Huế - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế

- Wedsite: hul.edu.vn

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Khởi nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

  - Tổ chức các hoạt động thực hành Luật: giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...

  - Biên soạn và phối hợp với các cán bộ có kinh nghiệm giảng dạy học phần Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật dành cho sinh viên năm thứ nhất, học phần Nghề luật và thực hành dành cho sinh viên năm thứ ba, học phần tự chọn Lịch sử các học thuyết Chính trị - Pháp luật, Lịch sử các học thuyết Kinh tế dành cho sinh viên năm thứ nhất và các học phần khác, xây dựng chương trình Thực hành nghề Luật 1, thực hành nghề Luật 2, thực tập cuối khóa cho sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế.

- Khởi nghiệp: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tư vấn, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả của sinh viên tham gia các hoạt động thực hành luật.

- Xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các đơn vị hành nghề luật trong và ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực tế, thực tập cho sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực pháp luật khác nhau

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Thực hành luật.

2. Đội ngũ cán bộ và cơ cấu tổ chức Trung tâm:

2.1. Đội ngũ cán bộ và hướng nghiên cứu

Tổ chức hoạt động của Trung tâm như một ban chức năng của TrườngĐại học Luật, không có tài khoản và con dấu riêng. Trung tâm có 08 người, trong đó có 01 Giám đốc, 06 chuyên viên phân thành 02 tổ công tác: Tổ Thực hành Luật; tổ quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp. Cụ thể như sau:

- PGS.TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: Pháp luật Dân sự, Hợp đồng, Sở hữu trí tuệ

- TS.GVC. Lê Thị Thảo – Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: Pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm thương mại

- ThS.NCS. Trần Cao Thành – Tổ trưởng tổ Thực hành Luật

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: Pháp luật kinh tế, Thực hành Luật, Pháp luật Sở hữu trí tuệ và Thương mại hoá Sở hữu trí tuệ

- ThS.NCS. Phan Đình Minh – Tổ trưởng tổ QHDN và Khởi nghiệp

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: Pháp luật môi trường, đất đai

- TS. Lê Thị Phúc – Cán bộ giảng dạy lĩnh vực Đất đai – Môi trường

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: pháp luật kinh tế, đất đai, môi trường

- ThS.NCS. Phạm Bá Tân – Cán bộ giảng dạy

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: pháp luật Dân sự, đất đai, kinh doanh bất động sản.

 - CN. Trương Mỹ Linh – Cán bộ giảng dạy

Chuyên ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu chuyên sâu: Pháp luật Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

  - CN. Hồ Thị Phương Châu – chuyên viên Hành chính

2.2. Cơ cấu tổ chức trung tâm

* Tổ Thực hành luật

Gồm 04 Cán bộ, giảng viên có các nhiệm vụ sau:

- Triển khai kế hoạch hướng dẫn và đánh giá kết quả báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh viên;

         - Triển khai kế hoạch tổ chức các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Thực hành luật;

    * Tổ Quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp.

2.3. Danh sách nhóm nghiên cứu

 1.  

Họ và tên

Đơn vị/chức danh

Ghi chú

1. 

TS. Lê Thị Thảo

Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp

Trưởng nhóm

2. 

PGS.TS Đoàn Đức Lương

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

3. 

ThS.NCS. Trần Cao Thành

Tổ trưởng tổ Thực hành Luật

 

4. 

ThS.NCS. Phan Đình Minh

Tổ trưởng tổ QHDN và Khởi nghiệp

 

5. 

TS. Lê Thị Phúc

Cán bộ giảng dạy lĩnh vực Đất đai

 

6. 

CN. Trương Mỹ Linh

Cán bộ giảng dạy

 

7. 

CN. Hồ Thị Phương Châu

Cán bộ hành chính

 

 

 

 1.  
 1.  

Tên hoạt động

Phụ trách

Năm thực hiện

 1.  

Tổ chức hội thảo khoa học” Sinh viên Luật với tự chủ Đại học

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Kỹ năng trong đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động”

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp phối hợp công ty Luật FDVN, công ty Công Khánh Luật tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức hội thảo khoa học sinh viên “Pháp luật Môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

2013,2015, 2020

 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật cho bà con ngư dân về môi trường biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật về luật đặc xá, quyền và nghĩa vụ người đang chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân tại trại giam Đồng Sơn, Quảng Bình

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật về luật cư trú cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền, Thừa Thiên Huế

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

2015, 2018

 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

 1.  
 1.  

Tổ chức tuyên truyền giảng dạy và tư vấn pháp luật cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

 

Các công trình đã và đang nghiên cứu của cán bộ trung tâm

 1.  

Tên công trình

Chủ nhiệm/thành viên

Năm thực hiện

 1.  

Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo kiến thức kỹ năng cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra”

ThS Phan Đình Minh

 2019

 1.  

Đề tài NCKH cấp cơ sở xuất bản sách “Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Môi trường”

ThS Phan Đình Minh (thanh viên tham gia viết chương 2, chương 3, chương 5)

 2020

 1.  

Bảo vệ bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng thương mại (Hội thảo thực thi hiệu quả quy định của BLDS năm 2015 về bảo vệ bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng dân sự, Bộ tư pháp và tổ chức USAID, TP hồ chí Minh, 10/2018

Lê thị Thảo

 1.  
 1.  

 Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu, (hội thảo tại Đại học Toulouse Pháp, 4/2019)

Lê Thị Thảo

 1.  
 1.  

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (Enterprise responsibility in environmental protection towards sustainable development goals) International Conference Evironmental Management and Sustainnable Development, Ha tinh, University International Conference.

 

Lê Thị Thảo

 1.