image
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43
Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2019 - 2020. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.
image
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42
Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2018 - 2019. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.
image
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43
Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41, 42 và 43 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2019 - 2020. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.
image
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42
Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 bảng Kế hoạch đào tạo và học tập trong năm học 2018 - 2019. Chi tiết về kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.
image
Thông báo Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các lớp Khóa 38, 39, 40 và 41
Nhà Trường thông báo đến sinh viên Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các lớp chính quy Khóa 38, 39, 40 và 41. Chi tiết thông báo xem trong tập tin đính kèm theo.