Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Khoa Luật Kinh tế được thành lập vào ngày 03/04/2015 theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế trên cơ sở tách Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế thành hai khoa độc lập.

Khoa Luật Kinh tế là một trong những khoa có thành tích hàng đầu của Trường. Khoa Luật Kinh tế là đơn vị nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao của ngành Luật Kinh tế. Đây là Khoa duy nhất đào tạo cử nhân mã ngành Luật Kinh tế, là khoa duy nhất đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ mã ngành Luật Kinh tế. Bên cạnh đó, Khoa cũng là đơn vị đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham gia đào tạo cử nhân ngành Luật.

Địa chỉ          :  Tầng 4 Tòa nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế

Điện thoại     :

Email            :  khoaluatkinhte@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Khoa luật kinh tế

Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Luật Kinh tế thực hiện hai chức năng cơ bản là đào tạo trình độ đại học, sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Luật Kinh tế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng với yêu cầu, sứ mạng của nhà trường. Đội ngũ giảng viên của Khoa đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật; giảng dạy các học phần pháp luật về lao động – thương mại, pháp luật về tài chính - ngân hàng, pháp luật về đất đai - môi trường cho sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế theo chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường và nhiều học phần cho trong đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Luật Kinh tế. Bên cạnh đó, giảng viên của Khoa cũng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khoá, nghiên cứu khoa học, viết khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài luận văn cao học, luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế.

Để điều hành các hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa bao gồm: Ban chủ nhiệm Khoa (01 Trưởng Khoa, 01 Phó trưởng Khoa), 01 Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Thương mại – Lao động và các Trợ lý (Trợ lý Đào tạo – Công tác sinh viên; Trợ lý Nghiên cứu khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trợ lý Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khởi nghiệp). Khoa gồm 2 bộ môn: Bộ môn Luật Thương mại - Lao động và Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường, Tài chính - Ngân hàng. Các học phần do Khoa Luật Kinh tế phụ trách bao gồm: Luật Lao động, Pháp luật an sinh xã hội, Luật Thương mại 1 và 2, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Pháp luật Cạnh tranh… Và nhiều môn học trong chương trình Cao học luật. Ngoài ra, Khoa cũng có Chi bộ, tổ chức Công đoàn bộ phận, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên cùng tham gia vào quá trình tổ chức và hoạt động của Khoa.

Đội ngũ giảng viên

Qua quá trình phát triển và trưởng thành, Khoa Luật Kinh tế hiện có 24 giảng viên (trong đó có 03 giảng viên chính) thuộc biên chế của Khoa. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Khoa gồm: 03 tiến sĩ, 18 thạc sĩ (trong đó có 10 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước), 03 cử nhân (trong đó có 02 giảng viên đang học thạc sĩ trong nước). Bên cạnh đó, khoa có đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm gồm: 02 phó giáo sư, 04 tiến sĩ, 01 thạc sĩ tham gia giảng dạy các học phần thuộc sự quản lý về chuyên môn của Khoa. Ngoài ra, Khoa cũng mời một số giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ ở các cơ sở đào tạo luật uy tín trong cả nước và các cán bộ làm công tác thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia thỉnh giảng một số học phần trong các năm học.

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Khoa đã không ngừng tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau. Khoa đã làm đầu mối tổ chức hoặc tham gia viết bài cho các hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học quốc gia, hội thảo khoa học cấp trường và hội thảo khoa học cấp khoa (bao gồm cả hội thảo khoa học giành cho người học), tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành Luật, đến nay đã có hơn 300 bài viết đã được công bố. Bên cạnh đó, các giảng viên trong Khoa là chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cấp Bộ, cấp Đại học Huế và cấp cơ sở). Mặt khác, đội ngũ giảng viên của Khoa cũng là chủ biên hoặc tham gia biên soạn hơn 30 đầu sách các loại (sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách hướng dẫn, tài liệu học tập) phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Định hướng nghiên cứu của Khoa

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng về pháp luật và kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng nghiên cứu; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, Khoa xác định định hướng nghiên cứu trọng tâm, chuyên sâu tập trung vào các nội dung:

1. Nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội;

2. Nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật thương mại và pháp luật cạnh tranh

3. Nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật đất đai và pháp luật môi trường

4. Nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật tài chính và pháp luật ngân hàng.

Công tác đào tạo

Khoa Luật Kinh tế gồm có hai bộ môn:

Bộ môn Luật Thương mại - Lao động

Là bộ môn lớn của Khoa Luật Kinh tế và của trường Đại học Luật, Đại học Huế, ngoài các học phần cơ sở ngành, Bộ môn Luật Thương mại - Lao động đảm nhận giảng dạy các học phần chuyên đề bao gồm:

Pháp luật về thị trường lao động

Luật Đầu tư

Pháp luật Cạnh tranh (tiếng Việt, tiếng Anh)

Pháp luật về đấu thầu

Pháp luật về an toàn thực phẩm

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công

Bộ môn Luật Đất đai – Môi trường, Tài chính - ngân hàng

Là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Luật Kinh tế, các môn học do bộ môn Luật Đất đai – Môi trường, Tài chính - ngân hàng đảm trách bao gồm:

Pháp luật về thị trường chứng khoán

Pháp luật về giám sát tài chính

Pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng Pháp luật Cạnh tranh (tiếng Việt, tiếng Anh)

Pháp luật đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư

Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Pháp luật về bảo đảm trong hoạt động tín dụng ngân hàng

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Kĩ năng tư vấn pháp luật về thuế

Pháp luật và kĩ năng giải quyết tranh chấp đất đai

 

Cơ cấu tổ chức


 

Tin tức

Khoa luật kinh tế tổ chức hội thảo tập huấn dành cho sinh viên với chủ đề "tập huấn kĩ năng viết bài báo nghiên cứu khoa học và viết khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành luật và luật kinh tế"

Vào lúc 8h30 ngày 11/12/2021, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức Hội thảo tập huấn dành cho sinh viên với chủ đề: “Kĩ năng viết bài báo nghiên cứu khoa học và viết khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế” tại phòng Hội thảo nhà A1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế trên nền tảng Google meet.

Khoa luật kinh tế tổ chức toạ đàm ngày nhà giáo việt nam 20/11

Vào lúc 10h30 ngày 18/11/2020, tại Phòng Hội thảo nhà A1, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi tọa đàm tri ân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong không khí ấm áp, vui tươi.

Sự kiện & Hoạt động

image
14 tháng 09
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC CHUYẾN THĂM QUÂN SỰ KHOÁ K46

 Vào lúc 18h00 ngày 14/09/2023, BCH Liên chi Đoàn - BCH Liên chi Hội Khoa Luật Kinh tế và các bạn BCH - BCS K47 Khoa Luật Kinh Tế đã có một buổi họp mặt thân mật với K46 Khoa Luật Kinh Tế tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.

image
30 tháng 08
KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K47

Vào lúc 7h30 ngày 30/08/2023, tại Hội trường B thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế tổ chức buổi gặp mặt chào đón Tân Sinh viên K47 thuộc sự quản lý của Khoa. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tràn đầy năng lượng đến từ các bạn Tân Sinh viên K47.