HỘI THẢO TẬP HUẤN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã phối hợp với các chuyên gia đến từ các Trường Đại học tổ chức hội thảo tập huấn “Kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo”.
BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
Sáng ngày 17/01/2022, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo chính quy ngành Luật và Luật Kinh tế.
KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sáng 14/01/2022, tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế diễn ra chương trình khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Luật và Luật Kinh tế theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đợt khảo sát đánh giá được thực hiện bởi Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH CTĐT ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2021
Ngày 27 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về điều chỉnh CTĐT đại học ngành Luật và ngành Luật Kinh tế năm 2021
KHẢO SÁT SƠ BỘ CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chiều 29/6 tại trường Đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 02 Chương trình Đào tạo ngành Luật và ngành Luật Kinh tế để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.
Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế
Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị về “Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế”.
Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo (theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của BGD&ĐT)
Chiều ngày 19/9 và sáng ngày 20/9, Trường Đại học Luật đã tổ chức "Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT" cho cán bộ giảng viên.
Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục
Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học mới 2018-2019.
Hội nghị triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 25/5/2018, Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị "Triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo" nhằm tập huấn cho cán bộ giảng viên trong Trường tham gia vào quá trình Tự đánh giá và cải tiến chất lượng CTĐT.
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Luật
Sáng ngày 24/3/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Luật (ĐH Luật), Đại học Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.