TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MỚI CỦA PHẦN MỀM TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
            Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Luật triển khai Tập huấn sử dụng phiên bản mới V2.0 phần mềm Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ giảng viên trong toàn Trường.
HỌP RÚT KINH NGHIỆM VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2
Ngày 14/6/2023 Trường Đại học Luật đã tổ chức buổi họp nhằm rút kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho 12 nhóm viết.
TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2) CHO CÁC NHÓM CÔNG TÁC
Ngày 31/5/2023 Trường Đại học Luật đã tổ chức Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho các nhóm công tác.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
Ngày 18/5/2023, Nhà trường triển khai Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trước khi đi vào sử dụng.
HỘI THẢO TẬP HUẤN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã phối hợp với các chuyên gia đến từ các Trường Đại học tổ chức hội thảo tập huấn “Kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo”.
BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
Sáng ngày 17/01/2022, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo chính quy ngành Luật và Luật Kinh tế.
KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sáng 14/01/2022, tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế diễn ra chương trình khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Luật và Luật Kinh tế theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đợt khảo sát đánh giá được thực hiện bởi Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH CTĐT ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2021
Ngày 27 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về điều chỉnh CTĐT đại học ngành Luật và ngành Luật Kinh tế năm 2021
KHẢO SÁT SƠ BỘ CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chiều 29/6 tại trường Đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 02 Chương trình Đào tạo ngành Luật và ngành Luật Kinh tế để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.
Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế
Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị về “Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế”.