LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
Sáng ngày 26/01/2024, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ (Chu kỳ 2)
Chiều ngày 17/10/2023, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng Cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).
KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2)
Ngày 13/10/2023, tại Trường Đại học Luật đã diễn ra buổi Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giữa sự phối hợp của Trường Đại học Luật và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.
KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2
Ngày 02/10/2023, Trường Đại học Luật, Đại học Huế vinh dự đón tiếp Đoàn đánh giá từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đến khảo sát sơ bộ và chuẩn bị cho kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo thông tư 12/2017/BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
Chiều 01/10/2023 Đại học Huế đã triển khai Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Chu kỳ 2 tại trường Đại học Luật, Đại học Huế.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MỚI CỦA PHẦN MỀM TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
            Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Luật triển khai Tập huấn sử dụng phiên bản mới V2.0 phần mềm Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ giảng viên trong toàn Trường.
HỌP RÚT KINH NGHIỆM VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2
Ngày 14/6/2023 Trường Đại học Luật đã tổ chức buổi họp nhằm rút kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho 12 nhóm viết.
TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2) CHO CÁC NHÓM CÔNG TÁC
Ngày 31/5/2023 Trường Đại học Luật đã tổ chức Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho các nhóm công tác.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
Ngày 18/5/2023, Nhà trường triển khai Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trước khi đi vào sử dụng.
HỘI THẢO TẬP HUẤN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã phối hợp với các chuyên gia đến từ các Trường Đại học tổ chức hội thảo tập huấn “Kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo”.