PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
Chiều ngày 26/10/2023, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022-2023.
KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2
Ngày 02/10/2023, Trường Đại học Luật, Đại học Huế vinh dự đón tiếp Đoàn đánh giá từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đến khảo sát sơ bộ và chuẩn bị cho kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo thông tư 12/2017/BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
Chiều 01/10/2023 Đại học Huế đã triển khai Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Chu kỳ 2 tại trường Đại học Luật, Đại học Huế.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MỚI CỦA PHẦN MỀM TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
            Ngày 18/5/2023, Trường Đại học Luật triển khai Tập huấn sử dụng phiên bản mới V2.0 phần mềm Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ giảng viên trong toàn Trường.
HỌP RÚT KINH NGHIỆM VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2
Ngày 14/6/2023 Trường Đại học Luật đã tổ chức buổi họp nhằm rút kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho 12 nhóm viết.
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục tham gia tư vấn tuyển sinh tại Đăk Lăk, Đăk Nông theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường
Hưởng ứng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh chung của toàn Trường, phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục đã tham gia tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 02 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông cho khóa tiếp theo của năm học 2023-2024.