Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Ngày 26/01/2000, Khoa Luật trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được thành lập trên cơ sở Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế. Khoa Luật bao gồm 03 Bộ môn: Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước, Bộ môn Luật Tư pháp – Dân sự và Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế. Ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật  từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế vẫn là một trong ba Bộ môn trực thuộc Khoa Luật, Đại học Huế. Đến ngày 03/03/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế. Cùng với đó, Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế được chuyển đổi thành Khoa Luật Kinh tế và Khoa Luật Quốc tế. Ngày 03/04/2015, Hiệu trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế ra Quyết định số 16/QĐ-ĐHL thành lập Khoa Luật Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Khoa Luật Quốc tế là một trong những đơn vị chuyên môn có bề dày truyền thống và thành tích của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Sứ mạng của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp luật quốc tế, thương mại quốc tế và các lĩnh vực do Khoa đảm nhận. Trong những năm qua, Khoa Luật Quốc tế đã có nhiều sự phát triển về đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực pháp lý khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

  • Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
  • Điện thoại:
  • Email: khoaluatquocte@hul.edu.vn
Giới thiệu chung về Khoa Luật Quốc tế

Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Luật Quốc tế thực hiện hai chức năng cơ bản là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên của Khoa đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: xây dựng chương trình và giảng dạy các môn học pháp luật về lĩnh vực thương mại quốc tế, luật quốc tế, luật học so sánh cho sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế theo chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường.

Khoa cũng xây dựng chương trình và tham gia công tác đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh chuyên ngành luật kinh tế theo chương trình, kế hoạch của Trường. Giảng viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập cuối khoá, viết khoá luận tốt nghiêp cuối khoá; hướng dẫn học viên cao học thực hiện đề tài luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế.

Khoa Luật Quốc tế có 02 bộ môn, bao gồm bộ môn Công pháp quốc tế và bộ môn Luật Thương mại quốc tế - So sánh. Khoa Luật Quốc tế đảm nhận giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo Ngành Luật và Ngành Luật Kinh tế. Trong đó, các học phần bắt buộc bao gồm: Luật quốc tế (Công pháp quốc tế): Luật Thương mại quốc tế, Luật học so sánh.

Ngoài ra Khoa Luật Quốc tế giảng dạy một số học phần chuyên đề của hai ngành đào tạo, bao gồm: Luật Kinh tế quốc tế; Luật về Cộng đồng ASEAN, Luật Hàng hải quốc quốc tế, Luật Đầu tư quốc tế, Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, Các khía cạnh pháp lý của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Luật biển quốc tế, Trọng tài thương mại quốc tế, và một số chuyên đề khác trong lĩnh vực Luật quốc tế.

Khoa Luật Quốc tế đã xuất bản thành công các Giáo trình, Tài liệu học tập và các Bộ tình huống hướng dẫn các học phần phục vụ công tác đào tạo các học phần do Khoa phụ trách. Các giảng viên của Khoa cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố cả trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên

Tính đến năm 2021, Khoa Luật Quốc tế hiện có 09 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ và 01 cử nhân (đang theo học Chương trình thạc sĩ Luật ở nước ngoài). Khoa có 02 giảng viên là Tiến sĩ luật từ các Trường Đại học danh giá ở Đức và Australia.

Với định hướng nghiên cứu pháp luật quốc tế trong các lĩnh vực biển, môi trường, quyền con người, thương mại và đầu tư quốc tế, đội ngũ giảng viên Khoa Luật Quốc tế đã và đang tham gia thực hiện các Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ (01 Đề tài đã hoàn thành vào năm 2020 và 01 Đề tài đang thực hiện), các Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Huế và cấp Trường về nhiều vấn đề pháp luật quốc tế hiện đại hiện nay, có thể kể đến như Hợp đồng hàng hải quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, pháp luật quốc tế về đánh bắt cá trên biển Đông. Ngoài ra, giảng viên của Khoa Luật Quốc tế cũng có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, tham gia nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, xuất bản thành công các sách, chương sách, bài báo với các Nhà xuất bản và tạp chí quốc tế nổi tiếng.

Hàng năm, đội ngũ giảng viên của Khoa Luật Quốc tế hướng dẫn và huấn luyện sinh viên tham dự các cuộc thi diễn án trong lĩnh vực pháp luật quốc tế như FDI Moot Competition, CISG Moot Competition, IHL Moot Competition và nhiều cuộc thi diễn án khác. Các đội thi đã tham gia với tinh thần học hỏi trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, cũng như gặt gái được thành công đáng kể khi thường xuyên lọt vào các vòng đấu bán kết của các cuộc thi. Đặc biệt, đội thi của trường đã nhận được Giải thưởng cho đội thi nỗ lực nhất trong FDI Moot Competition 2018.

Bên cạnh đó, vừa qua vào tháng 12/2021, Khoa Luật Quốc tế đã làm đầu mối hợp tác với Tổ chức ICRC tổ chức thành công Cuộc thi diễn án Luật Nhân đạo quốc tế IHL Moot Court 2021.

Định hướng phát triển của khoa

Phấn đấu giữ vững truyền thống của Khoa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Phát triển chất lượng nguồn nhân lực của Khoa: Nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Luật Quốc tế. Tăng cường đội ngũ giảng viên có học vị tiến sĩ nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khoa.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo định hướng thực hành nhằm mục tiêu trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ cho người học đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tiếp tục xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế: Duy trì và phát triển hoạt động hợp tác tác giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức hội thảo với nhiều Trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu trên thế giới. (Các đơn vị, cá nhân trong mạng lưới kết nối của Khoa Luật Quốc tế có thể kể đến Trung tâm RECITAL - Research Center for International Transactions and Law, thuộc Trường Đại học Doshisha Nhật Bản và Giáo sư Takasugi, Giáo sư Anselmo Reyes, Giáo sư Irene Kull Khoa Luật Trường Đại học Tartu, Estonia).

Công tác đào tạo

Khoa Luật Quốc tế có 02 Bộ môn:

- Bộ môn Công pháp quốc tế: Đảm nhận các học phần bao gồm Luật Quốc tế, Luật Hàng hải quốc tế, Luật Môi trường quốc tế, Luật Kinh tế quốc tế, Luật về Cồng đồng ASEAN, Các khía cạnh pháp lý của Tổ chức thương mại thế giới, Giải quyết tranh chấp về biển.

- Bộ môn Luật Thương mại quốc tế - So sánh: Đảm nhận các học phần bao gồm Luật Thương mại quốc tế, Luật học So sánh, Luật Đầu tư quốc tế, Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân, Trọng tại thương mại quốc tế.

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI HỌC KHOA LUẬT QUỐC TẾ NĂM 2021

Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG), còn được gọi là Mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc. Mục tiêu phát triển bền vững là sự tiếp nối của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals – MDG). Các SDG dựa trên sáu chủ đề bao gồm: nhân phẩm, con người, hành tinh, quan hệ đối tác, công lý và thịnh vượng. Pháp luật là một trong những yếu tố đóng góp rất lớn đến quá trình thực hiện các SDG. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới đã và đang nỗ lực nhằm xây dựng hệ thống pháp luật quốc tế cũng như hệ thống pháp luật quốc gia hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững này. Đây được xem là một chủ đề nóng bỏng trên các diễn đàn khoa học hiện nay. Vì vậy, nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn để các sinh viên quan tâm trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, Khoa Luật Quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học dành cho người học năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 1. Chủ đề hội thảo: Pháp luật quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. 2. Thời gian (dự kiến): Ngày 13 tháng 12 năm 2021. 3. Địa điểm: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 4. Hình thức: Trực tiếp kết hợp Trực tuyến (https://meet.google.com/pky-wagv-ivg) Chương trình dự kiến:

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA LUẬT QUỐC TẾ NĂM 2021

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Khoa Luật Quốc tế tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa năm 2021. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức online trên nền tảng Google Meetings với đầu cầu trực tiếp tại Phòng Hội thảo A1, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Hội nghị có sự tham gia của các khách mời là đại diện của các Phòng ban thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Ban chủ nhiệm Khoa Luật Quốc tế, giảng viên Khoa Luật Quốc tế cùng toàn thể sinh viên các Khóa K45, K44, K43 và K42 do Khoa Luật Quốc tế quản lý. Phát biểu Khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh trình bày Hội nghị đối thoại sinh viên được tổ chức hằng năm là một diễn đàn để sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Khoa Luật Quốc tế về những vấn đề liên quan đến công tác học tập tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Hội nghị cũng là cầu nối để trao đổi thông tin hai chiều giữa sinh viên với Khoa và Nhà trường, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 vẫn đang diễn ra, từ đó có giải pháp hợp lý để giải quyết các vấn đề trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tại Hội nghị, sinh viên đã trình bày những vấn đề thắc mắc xoay quanh các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo chương trình ngoại ngữ không chuyên, vấn đề học vượt , hoạt động thực tập của sinh viên K42 trong thời gian sắp tới, công tác sinh viên như vấn đề xin giấy xác nhận, vấn đề Bảo hiểm y tế đối với sinh viên, hoạt động KHCN như các chương trình nghiên cứu khoa học, các hoạt động hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, vấn đề liên quan đến học phí, chế độ chính sách miễn giảm học phí của Nhà trường, tài liệu học tập phục vụ cho việc học online hiện nay.... Trên cơ sở những nội dung thắc mắc và các đề xuất từ phía sinh viên, Ban tổ chức Hội nghị cùng với đại diện các Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí -ĐBCLGGD, Phòng Kế hoạch tài chính đã giải đáp các thắc mắc liên quan, đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Hội nghị đối thoại giữa Khoa Luật Quốc tế với sinh viên đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của sinh viên trong Nhà trường thông qua đặt câu hỏi và tích cực đưa ra các kiến nghị, đề xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Nhà trường và các giải pháp để cải thiện hơn nữa hình ảnh của Trường. Đồng thời Hội nghị có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý, điều hành, là cơ sở để lãnh đạo Khoa và Nhà trường nắm bắt tình hình và đề ra hướng giải quyết hiệu quả, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo để có định hướng hội nhập tốt, đảm bảo tầm nhìn, lập thêm các kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao vị thế của Trường và phục vụ tốt hơn cho việc học tập của sinh viên.

Sự kiện & Hoạt động

image
02 tháng 01
KHOA LUẬT QUỐC TẾ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K45 NĂM 2021

Ngày 29 tháng 09 năm 2021, Khoa Luật Quốc tế tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên K45 với chủ đề Hành trang sinh viên K45 diễn ra trên nền tảng Google Meetings. Trong không khí sôi nổi của chương trình chào tân sinh viên K45, với sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Trưởng Khoa Luật Quốc tế, ThS. Nguyễn Thị Hà, Nguyên Trưởng Khoa Luật Quốc tế, ThS. Trần Thị Diệu Hương - Giảng viên, Trợ lí công tác sinh viên Khoa Luật Quốc tế, ThS. Trần Ngọc Thúy - Phụ trách khối lớp K45, ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Bí thư LCĐ Khoa Luật Quốc tế, CN. Bùi Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư LCĐ Khoa Luật Quốc tế, ThS. Lê Khắc Đại - Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Ban chấp hành Khoa Luật Quốc tế, và đặc biệt là hơn 200 Tân sinh viên khóa K45 của Khoa Luật Quốc tế. Chương trình Chào đón Tân sinh viên diễn ra trong không khí thân mật giữa các giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Ban chấp hành Liên chi Đoàn - Hội Khoa với các Tân sinh viên khoá K45. Mở đầu chương trình, TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh - Trưởng Khoa Luật Quốc tế đã phát biểu chào mừng và giới thiệu tổng quan về Khoa Luật Quốc tế. Tiếp theo chương trình là phần chia sẻ của CN. Bùi Thị Quỳnh Trang (Trợ lý Đào tạo Khoa Luật Quốc tế) về: chuẩn đầu ra của cử nhânLuật, chương trình đào tạo, ngoại ngữ không chuyên, các lưu ý về quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên. Ngoài ra, cô còn chia sẻ thêm về những kinh nghiệm khi học đại học, cũng như khuyến khích sự năng động và chủ động rèn luyện kiến thức – kỹ năng – thái độ của sinh viên Khoa Luật Quốc tế. Bên cạnh đó, ThS. Trần Thị Diệu Hương - Giảng viên, Trợ lí công tác sinh viên Khoa Luật Quốc tế thông tin đến Tân sinh viên về điểm rèn luyện, học bổng, cũng như các quy chế công tác sinh viên khác. Tiếp theo chương trình, ThS. Trần Ngọc Thúy ra mắt Tân sinh viên với vai trò là Phụ trách khối lớp K45, cùng những lời khuyên bổ ích trước thềm năm học mới. Sau đó là thời gian giải đáp các thắc mắc của Tân sinh viên. Các câu hỏi của Tân sinh viên đã được Thầy Cô và các Sinh viên Khoa Luật Quốc tế khóa trên nhiệt tình giải đáp. Ngoài ra, Liên chi Đoàn - Hội Khoa Luật Quốc tế cũng đã ra mắt và giới thiệu các chương trình, hoạt động của Đoàn - Hội - Câu lạc bộ. Cũng tại chương trình này, tập thể lớp K45 đã bầu ra Ban cán sự và Ban chấp hành lâm thời. Ban cán sự lớp và Ban chấp hành ra mắt Ban chủ nhiệm Khoa, các Thầy Cô và các bạn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong năm học mới. Chương trình Chào tân sinh viên K45 năm 2021 dù phải diễn ra trên nền tảng trực tuyến nhưng không kém phần ấm áp và nhiều cảm xúc. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hứng khởi của các bạn Tân sinh viên khi đã được trang bị kiến thức cho bản thân để bước vào một năm học mới.

image
05 tháng 12
CUỘC THI DIỄN ÁN LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ NĂM 2021

Từ ngày 02/12 đến ngày 05/12/2021, Uỷ Ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) và Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Khoa Luật Quốc tế chủ trì) đã tổ chức Cuộc thi Diễn án Luật nhân đạo 2021 – Vòng thi quốc gia tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Sau hơn 3 tháng phát động và 4 ngày diễn ra cuộc thi với các màn tranh tụng đầy gay cấn, vòng thi Quốc gia của cuộc thi Diễn án Luật nhân đạo 2021 đã chính thức lựa chọn được đội tuyển xuất sắc nhất đến từ Học viện Ngoại giao, sẽ đại diện Việt Nam tham gia vào đấu trường Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Hong Kong. Cuộc thi diễn án Luật Nhân Đạo được xây dựng theo mô hình Phiên toà giả định, được tổ chức rộng rãi trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm vai trò là luật sư tranh tụng tại toà án. Cuộc thi cũng là cơ hội tốt cho sinh viên rèn luyện kỹ năng hùng biện, thuyết trình bằng tiếng anh và trau dồi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý.