Thông báo về việc đăng ký hoạt động KHCN-HTQT năm học 2022-2023
Thông báo về việc đăng ký hoạt động KHCN-HTQT năm học 2022-2023
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Pháp điển hoá pháp luật dân sự: Thành tựu và thách thức"
Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu     Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Luật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung Nam, Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo quốc tế “Pháp điển hóa pháp luật dân sự ở châu Á: Thành tựu và thách thức”. Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm pháp điển hóa pháp luật dân sự ở các quốc gia châu Á, mà trọng tâm là ở Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia có nền pháp luật dân sự phát triển trong những năm gần đây.
Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về đất đai hiện nay"
Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực đất đai.
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN CẤP QUỐC GIA NĂM 2021
Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học là Giải thưởng quan trọng của sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Hàng năm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức và trao Giải thưởng cấp cơ sở. Các đề tài đoạt giải cao được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, chọn lựa và gửi tham dự vòng chung kết trong phạm vi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.