Từ ngày
 
đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm 21-10-2021 09:30

* Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường của PGS.TS. Đoàn Đức Lương

Theo Quyết định số 548/QĐ-ĐHL ngày 15/10/2021

- Phòng Hội thảo Nhà A1.

- Tham gia trên Google Meet Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/gfm-yjsq-wqr

15:00

* Họp trao đổi hoạt động KHCN-HTQT 

Phòng KHCN-HTQT , Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Quốc tế.

Hình thức họp: Trực tiếp tại Phòng Hội thảo A1.

Trực tuyến: https://meet.google.com/ugf-rofy-ggz

Thứ sáu 22-10-2021 08:30

* Hội thảo khoa học trực tuyến về "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

- TS. Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Hội đồng trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, KT-BĐCLGD, KHCN-HTQT và Trung tâm TT TV.

Phòng CNTT tầng 4

09:00

* Họp Tiểu ban góp ý cho NCS Trần Tuấn Sơn

Theo Quyết định số 549/QĐ-ĐHL ngày 15/10/2021

Phòng Hội thảo Nhà A1

15:00

* Góp ý Dự thảo 02 Chuyên đề về “Đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; Tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2023 của Trường Đại học Luât.

Tiểu ban xây dựng Nghị quyết 02 Chuyên đề về “Đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; Tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2023 theo Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 24/8/2021 của Đảng ủy.

Phòng Hội thảo Nhà A1

Chủ nhật 24-10-2021 08:00

* Chương trình talkshow “Sinh viên tìm hiểu về thị trường chứng khoán”

- Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường;

- Cán bộ Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp, Trường Đại học Luật, Đại học Huế;

- Lãnh đạo công ty, cán bộ chuyên viên phòng Môi giới – dịch vụ, công ty cổ phần chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền trung;

- Giảng viên, chuyên gia thực tiễn thị trường chứng khoán quan tâm;

- Sinh viên các khóa 42 và khóa 43 và các sinh viên quan tâm.

- Địa điểm: Phòng truyền thông, công nghệ thông tin Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

- Hình thức: Thông qua hệ thống Google Meet: https://meet.google.com/eii-hcbu-cmw.