Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019
Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 155/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho 436 sinh viên. Chi tiết danh sách như sau:
Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019
hòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 15/03/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.
Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019
Ngày 31/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 567/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy như sau:
Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (mới cập nhật ngày 26/10/2018)
Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 29/10/2018 để điều chỉnh trước khi làm quyết định chính thức (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.
Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019
Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018 - 2019 (gọi học chung là miễn giảm học phí), Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau: 1. Đối tượng miễn giảm học phí Đối tượng miễn giảm học phí gồm: - Sinh viên khóa 42 khi nhập học đã làm thủ tục miễn giảm học phí. - Sinh viên các khóa 39, 40, 41 đã được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 thì tiếp tục được xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 2. Thời gian bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí Từ ngày 27/8 đến trước 17 giờ 00’ ngày 15/09/2018, sinh viên chưa làm thủ tục xét miễn giảm phí mang hồ sơ đến Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C6) để Nhà trường xét miễn giảm (đối tượng miễn giảm học phí, hồ sơ, thủ tục kèm theo). Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ chốt danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019. Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và QHDN thông báo cho sinh viên biết bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí đúng thời hạn.