DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TÍNH ĐẾN 15h00', 12/7/2019
Phòng KT- ĐBCLGD công bố danh sách sinh viên nộp đơn phúc khảo HK2, năm học 2018- 2019 (Trực tiếp và qua đường email) đến hết 15h00' ngày 12/7/2019. Các em sinh viên có đơn phúc khảo kiểm tra thông tin của mình, nếu có vấn đề gì thì trao đổi qua địa chỉ email: tayh@hul.edu.vn Những trường hợp nộp đơn sau 15h00' ngày 12/7/2019, chúng tôi sẽ cập nhật vào tuần sau. Trân trọng./.