LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC CHUYẾN THĂM QUÂN SỰ KHOÁ K46
 Vào lúc 18h00 ngày 14/09/2023, BCH Liên chi Đoàn - BCH Liên chi Hội Khoa Luật Kinh tế và các bạn BCH - BCS K47 Khoa Luật Kinh Tế đã có một buổi họp mặt thân mật với K46 Khoa Luật Kinh Tế tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.
CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN - ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÁN CƠM 5.000
Vào sáng ngày 08/09/2023, Liên chi Đoàn Khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã có hoạt động ý nghĩa tại quán cơm 5000.
CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN - ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÁN CƠM 5.000
Vào sáng ngày 27/04/2023 lớp Luật Kinh Tế K45C trực thuộc Liên chi Đoàn Khoa Luật Kinh Tế, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã có một buổi đồng hành và hỗ trợ quán cơm 5.000 đầy ý nghĩa và bổ ích
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2022 - 2023
Vào lúc 17h00 ngày 18/04/2023 tại Hội trường B, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại sinh viên Khoa Luật Kinh Tế năm học 2022 - 2023.