Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và phướng hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022
Vào lúc 8giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại phòng họp A1, Trường Đại học luật, Đại học Huế đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022.
Đối thoại sinh viên cấp khoa của khoa luật hình sự
Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại phòng Hội thảo nhà A trường Đại học Luật - Đại học Huế, Khoa Luật Hình Sự đã tổ chức chương trình Đối thoại sinh viên cấp Khoa dành cho sinh viên các khoá, K42, K43, K44, K45, người học các hệ và những người khác quan tâm.
Hội thảo khoa học của khoa luật hình sự về "thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường và cơ chế kiểm soát vi phạm của pháp luật hiện nay"
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại phòng Hội thảo nhà A1 Trường đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra hội thảo trực tuyến và trực tiếp về “THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT VI PHẠM CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY”.
Hội thảo khoa luật hình sự
Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại phòng Hội thảo nhà A1 Trường đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra hội thảo trực tuyến và trực tiếp về góp ý dự thảo đề tài cấp Bộ của chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Kiện. Thành phần chủ trì hội thảo: