LỄ KÍ KẾT VÀ TÀI TRỢ QUỸ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
vào lúc 14 giờ 00, ngày 8 tháng 6 năm 2022, tại hội trường E, Trường Đại học luật, Đại học Huế, đã diễn ra lễ kí kết và tài trợ quỹ nghiên cứu khoa học giữa văn phòng luật sư Viên An, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai với Khoa Luật Hình sự Trường Đại học luật, Đại học Huế.