CHUỖI HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUẬT CHÀO MỪNG ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
CHUỖI HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUẬT CHÀO MỪNG ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
WORKSHOP XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ
TỔNG KẾT WORKSHOP XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ
TALKSHOW: NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC TIỄN ĐỂ SINH VIÊN HỌC TỐT NGHỀ LUẬT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TỔNG KẾT TALKSHOW: NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC TIỄN ĐỂ SINH VIÊN HỌC TỐT NGHỀ LUẬT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI QUÁN CƠM 5000
Chương trình phục vụ cộng đồng tại Quán cơm 5000 được thực hiện bởi cán bộ, giảng viên Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp cùng với các bạn sinh viên thuộc Liên chi đoàn Thực hành Luật
CHƯƠNG TRÌNH TEAMBULDING CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN
TEAMBUILDING LIÊN CHI ĐOÀN THỰC HÀNH LUẬT
CHƯƠNG TRÌNH "GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THI CỬ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN”
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH: " GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THI CỬ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN”
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG VỚI CHỦ ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG & VĂN HOÁ FACEBOOK TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ, TP. HUẾ
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG VỚI CHỦ ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG & VĂN HOÁ FACEBOOK TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ, TP. HUẾ
CHƯƠNG TRÌNH "KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA VIỆC THỰC TẬP NGHỀ LUẬT VÀ XÂY DỰNG UY TÍN, GIÁ TRỊ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI HÀNH HÀNH NGHỀ LUẬT VÀ SINH VIÊN"
CHƯƠNG TRÌNH "KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA VIỆC THỰC TẬP NGHỀ LUẬT VÀ XÂY DỰNG UY TÍN, GIÁ TRỊ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI HÀNH HÀNH NGHỀ LUẬT VÀ SINH VIÊN"
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH, XÂM HẠI TRẺ EM TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH, XÂM HẠI TRẺ EM TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG
"LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GIỮA TRUNG TÂM THL&KN VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN" và " VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI LUẬT SƯ FDVN ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 2022"
Tổng kết chương trình "LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GIỮA TRUNG TÂM THL&KN VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN" và " VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI LUẬT SƯ FDVN ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 2022"