Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tên đơn vị: KHOA LUẬT DÂN SỰ

Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế

Email: khoaluatdansu@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Khoa Luật Dân sự

Khoa Luật Dân sự, tiền thân là Bộ môn Luật Dân sự, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Dân sự đã được nâng cấp thành Khoa Luật Dân sự. Khoa được chia thành 03 bộ môn gồm bộ môn Dân sự, bộ môn Tố tụng Dân sự, bộ môn Tư pháp quốc tế, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế.

Công tác đào tạo
Bộ môn Dân sự

Bộ môn Dân sự đảm trách giảng dạy các học phần có phạm vi kiến thức thuộc về pháp luật dân sự nói chung, đưa phân chia bao gồm: Luật Dân sự 1, Luật Dân sự 2, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ và một số chuyên đề khác.

Bộ môn Tố tụng dân sự

Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự, bao gồm: Luật Tố tụng dân sự, pháp luật thi hành án dân sự cùng một số chuyên đề khác.

Bộ môn Tư pháp quốc tế

Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần liên quan đến tư pháp quốc tế.

Cơ cấu tổ chức

Sự kiện & Hoạt động