Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Khoa Luật Dân sự, tiền thân là Bộ môn Luật Tư pháp - Dân sự, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế theo Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế. Đến ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế, Khoa Luật Dân sự đồng thời cũng được ra đời trên cơ sở tách khỏi Bộ môn Luật Tư pháp – Dân sự trước đó. Khoa luật Dân sự được nâng cấp với 03 bộ môn gồm Bộ môn Luật Dân sự, Bộ môn Luật tố tụng Dân sự và Bộ môn Luật Tư pháp quốc tế. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2020, trên cơ sở Quyết định số 509/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế về Phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Luật, Khoa luật Dân sự được tái cơ cấu lại thành 02 Bộ môn gồm Bộ môn Luật Dân sự và Bộ môn Luật Tố tụng dân sự - Tư pháp quốc tế.

Khoa Luật Dân sự là một trong những khoa có bề dày truyền thống và thành tích hàng đầu của Trường. Chuyên ngành mà Khoa đảm trách đào tạo được nhà trường xác định là một trong những chuyên ngành mũi nhọn nhằm khẳng định thương hiệu, phù hợp với đặc điểm của một cơ sở đào tạo luật đóng trên địa bàn miền Trung và Tây nguyên.

Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế

Email: khoaluatdansu@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Khoa Luật Dân sự

Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Luật Dân sự thực hiện hai chức năng cơ bản là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa Luật Dân sự trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự và tư pháp quốc tế, là những lĩnh vực pháp luật mang tính thực tiễn cao và rất gần gũi với đời sống xã hội. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp lý do Khoa quản lý, Khoa luật Dân sự ưu tiên rèn luyện cho người học các kỹ năng nghề nghiệp nhằm hướng đến năng lực vận dụng kiến thức đã học để áp dụng giải quyết các tình huống phát sinh trong đời sống thực tiễn.

Với cơ cấu gồm 02 Bộ môn gồm Bộ môn Luật Dân sự và Bộ môn Luật Tố tụng dân sự - Tư pháp quốc tế,  giảng viên thuộc Khoa Luật Dân sự quản lý chuyên môn tham gia xây dựng 02 chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế, tham gia giảng dạy và nghiên cứu các học phần bắt buộc thuộc lĩnh vực ngành và chuyên ngành trong bao gồm: Luật Dân sự 1, Luật Dân sự 2, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tố tụng dân sự, Luật Tư pháp quốc tế; Pháp luật về thị trường bất động sản; Kỹ năng đàm phán, giao kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực dân sự; Kỹ năng tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng ; Pháp luật đất đai và kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai. Khoa luật Dân sự quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần tự chọn như : Quyền con người trong pháp luật Dân sự; Pháp luật Bình đẳng giới; Kỹ năng soạn thảo hợp đồng; Pháp luật giải quyết các trường hợp thừa kế; Kỹ năng tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Khoa Luật Dân sự cũng tham gia xây dựng chương trình và tham gia công tác đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh chuyên ngành luật kinh tế theo chương trình, kế hoạch của Trường.

Bên cạnh trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề ngiệp cho người học, Khoa Luật Dân sự cũng rất chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Hàng năm Khoa Luật Dân sự đều tổ chức Hội thảo, tọa đàm cấp Khoa và tham gia chủ trì về chuyên môn trong tổ chức hội thảo cấp Trường, trong nước và quốc tế. Hàng năm, nhiều bài báo của các giảng viên trong Khoa được công bố trên các tạp chí chuyên ngành luật có uy tín cũng như kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia và Quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng luôn được Khoa khuyến khích và thúc đẩy.

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, Khoa Luật Dân sự là đầu mối cho Trường đại học Luật trong lĩnh vực hợp tác với các đối tác pháp lý thuộc khối Pháp ngữ trong nghiên cứu và đào tạo. Hiện nay Câu lạc bộ Tiếng Pháp do Khoa Luật Dân sự quản lý trực tiếp là nơi các giảng viên và sinh viên khối Pháp ngữ của Trường Đại học Luật thường xuyên tham gia sinh hoạt.

Đội ngũ giảng viên

Về đội ngũ, Khoa luật Dân sự hiện là một Khoa lớn của Trường Đại học Luật với 01 Phó giáo sư, 05 Tiến sỹ Giảng viên chính, 11 Thạc sỹ (một số đang là NCS) và 01 Cử nhân (đang học cao học Luật). Trong số các giảng viên của Khoa có 01 Tiến sỹ và 03 Thạc sỹ được được đào tạo tại nước ngoài. Lãnh đạo Khoa hiện nay gồm hai thành viên (01 Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa). Giảng viên của Khoa đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí luật trong nước, tham dự nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Công tác đào tạo

Định hướng phát triển của Khoa Luật Dân sự

Trong thời gian tới, Khoa Luật Dân sự tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo cho sinh viên thuộc hai ngành Luật học và Luật Kinh tế các học phần do Khoa quản lý, ưu tiên hướng đến cung cấp và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tiếp tục nâng cao tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu của Nhà trường về đào tạo  Cao học chuyên ngành Luật dân sự.

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Công đoàn Khoa luật Dân sự kết hợp cùng Liên chi đoàn Khoa luật Dân sự hưởng ứng "Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động" với hoạt động tổng vệ sinh tại Khoa luật Dân sự.

BUỔI CHIA SẺ: NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ VỀ LUẬT VIỆT NAM TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Vào ngày 22/12/2023, tại phòng học thông minh, nhà A1, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa luật Dân sự đã phối hợp cùng với Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế tổ chức thành công hai buổi chia sẻ từ PGS.TS. Lê Vũ Vân Anh - Giảng viên Khoa luật, Đại học Durham, Vương quốc Anh với nội dung "Nghiên cứu và công bố về Luật Việt Nam trên Tạp chí quốc tế".

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN "TRAO YÊU THƯƠNG"

Vào ngày 31/01/2024 vừa qua, toàn thể Quý Thầy Cô Giảng viên Khoa luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã thực hiện chương trình “Xuân đong đầy” tại Chùa Diệu Viên. Đây là hoạt động thiện nguyện được công đoàn Khoa luật Dân sự đầu mối tổ chức.

Sự kiện & Hoạt động

image
16 tháng 05
HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Công đoàn Khoa luật Dân sự kết hợp cùng Liên chi đoàn Khoa luật Dân sự hưởng ứng "Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động" với hoạt động tổng vệ sinh tại Khoa luật Dân sự.

image
16 tháng 04
BUỔI CHIA SẺ: NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ VỀ LUẬT VIỆT NAM TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Vào ngày 22/12/2023, tại phòng học thông minh, nhà A1, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa luật Dân sự đã phối hợp cùng với Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế tổ chức thành công hai buổi chia sẻ từ PGS.TS. Lê Vũ Vân Anh - Giảng viên Khoa luật, Đại học Durham, Vương quốc Anh với nội dung "Nghiên cứu và công bố về Luật Việt Nam trên Tạp chí quốc tế".