Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học đối với thí sinh đặc cách TN THPT 2021 trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển học bạ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học đối với thí sinh đặc cách TN THPT 2021 trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển học bạ như sau:
Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học đối với thí sinh đặc cách TN THPT 2021 trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển học bạ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học đối với thí sinh đặc cách TN THPT 2021 trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển học bạ như sau:
Thông báo nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 bằng phương thức xét tuyển thẳng (Đợt 2)
Năm 2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế xét tuyển thẳng các thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau vào đại học hệ chính quy, cụ thể:
Thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển thẳng
Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển thẳng cụ thể như sau: