Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam" 2022
Ngày 30/3/2022, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) tổ chức Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam".
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay-Lý luận và thực tiễn"
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tula, Liên bang Nga tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ HIỆN NAY - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”hững kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực khoa học luật hình sự giữa các quốc gia hiện nay.
Hội thảo khoa học quốc tế "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế theo pháp luật Việt Nam, Trung Quốc và pháp luật quốc tế"
Ngày 17/12/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung Nam, Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế theo pháp luật Việt Nam, Trung Quốc và pháp luật quốc tế".
Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History"
Ngày 24,25/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Trung Văn Hong Kong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History".