Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh Sau đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế đợt 2 năm 2019

Thay đổi lịch thi tuyển sinh Sau đại học Luật Kinh tế đợt 2 năm 2019

Theo thông báo của Đại học Huế, Trường Đại học Luật xin thông báo thời gian thi tuyển thay đổi như sau:

 

Lịch thi cũ:

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2019: thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

            Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019: thi môn Luật thương mại

           Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2019: thi môn Ngoại ngữ

 

Lịch thi mới:

Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2019: thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

            Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2019: thi môn Luật thương mại

           Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2019: thi môn Ngoại ngữ

 Trường Đại học Luật sẽ tiến hành gửi giấy báo theo địa chỉ đăng ký của thí sinh bắt đầu từ ngày 20 tháng 9

 

Các bài khác