Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

Thí sinh truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế tại địa chỉ: http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/ để xem thông tin chi tiết.