Thông báo về việc mở lớp đào tạo "Kỹ năng tư vấn pháp luật" dành cho sinh viên Khoá 37

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

Số:01 /TB – TT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo“Kỹ năng Tư vấn pháp luật”

dành cho sinh viên Khóa 37

 

Căn cứ thông báo số 04/TB-ĐHL ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật Huế về việc “Mở lớp đào tạo “Kỹ năng Tư vấn pháp luật” cho Sinh viên Khóa 37”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Sinh viên K37 tham gia khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật; được sự thống nhất hỗ trợ của Trường Đại học Luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo nội dung chương trình, mức học phí và chính sách giảm học phí cho sinh viên K37 như sau:

1. HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THU HỌC PHÍ

1.1. Học phí nộp

- 200.000 đồng/01 sinh viên/01 kỹ năng. Lệ phí tài liệu học tập: 50.000đồng.

- Đối tượng sinh viên được giảm 50% học phí. Áp dụng theo danh sách của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Huế.

1.2. Thời gian thu học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2017.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khoá học Kỹ năng Tư vấn pháp luật gồm 06 chuyên đề:

2.1. Kỹ năng tư vấn pháp luật.

2.2. Kỹ năng hoà giải các tranh chấp dân sự - Hôn nhân gia đình.

2.3. Kỹ năng tư vấn về hợp đồng và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

2.4. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

2.5. Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn trong tuyển dụng.

2.6. Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC

3.1. Khai giảng: Dự kiến 07h30 ngày 01/3/2017 (Sáng thứ 4).

3.2. Lịch học

Lịch học cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật Huế và trang Web của Trường:  http://www.hul.edu.vn.

 4. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

4.1. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn (Tầng 1, Nhà Thực hành Luật).

4.2.  Điện thoại tư vấnCô Lê Thị Hải Ngọc: 0913.421.866.

4.3.  Học phí nộp: Cô Nguyễn Kiều Ngân: 0126.2626.595

*Lưu ý:

-  Ngày khai giảng, Sinh viên K37 đến trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức. Sau khi khai giảng xong, học theo lịch học. 

-  Tất cả Sinh viên nộp 01 Chứng minh nhân dân photo, 01 thẻ sinh viên photo (không cần chứng thực). Các giấy tờ trên bỏ vào một bì thư, bên ngoài ghi: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Lớp trưởng thu hồ sơ của lớp nộp về cho Trung tâm chậm nhất vào ngày 10/03/2017.

 

Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

-         Như trên;                                                                       

-         Đưa Trang Web của trường.                                 (đã ký)

                                                                                       Lê Thị Hải Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác