BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ TRANH TỤNG TRONG LĨNH VỰC PHÁP LÝ LỚP BẰNG 2 VIỆN KIỂM SÁT

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ TRANH TỤNG TRONG LĨNH VỰC PHÁP LÝ LỚP B2 VIỆN KIỂM SÁT
             
STT Họ và tên Ngày sinh ĐTB Quê quán Xếp loại
1 Hoàng Anh 26/02/1988 7.3 Nam Định Khá
2 Nguyễn Thị Kim Anh 09/07/1989 7.3 Nghệ An Khá
3 Hồ Văn Bắc 14/10/1983 7.7 Quảng Trị Khá
4 Đàn Thị 06/10/1986 7.7 Quảng Bình Khá
5 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 16/06/1989 7.7 Nam Định Khá
6 Phạm Quang Cảnh 08/04/1986 8 Kon Tum Giỏi
7 Nguyễn Thị Bảo Châu 14/09/1984 7.7 Phú Yên Khá
8 Trần Thị Chiều 23/10/1986 7 Bình Phước Khá
9 Lê Thị Chinh 05/06/1988 8 Thanh Hóa  Giỏi
10 Nguyễn Xuân Cường 11/07/1978 7.7 Bình Thuận Khá
11 Trương Văn Cường 10/02/1981 7.3 Thanh Hóa  Khá
12 Võ Huy Cường 21/10/1981 7 Bình Định Khá
13 Hoàng Văn Dân 03/06/1982 6.7 Thanh Hóa  Trung bình khá
14 Lê Thị Điền 10/11/1986 7 Quảng Ngãi Khá
15 Nguyễn Minh Diệp 28/07/1978 9 Quảng Bình Xuất sắc
16 Nguyễn Thị Điệp 10/03/1978 8 Bến Tre Giỏi
17 Lê Thị Khánh Dung 16/06/1987 8 Bình Thuận Giỏi
18 Phạm Thị Bích Dung 06/02/1989 8.3 Bình Thuận Giỏi
19 Hồ Trí Dũng 23/04/1979 7.3 Bình Định Khá
20 Trần Thanh Dương 20/05/1985 7 Thái Bình Khá
21 Ngô Thành Khánh Duy 03/05/1987 7.7 Tiền Giang Khá
22 Trần Trường Duy 09/09/1986 7 Tiền Giang Khá
23 Huỳnh Thị Duyên Em 24/07/1986 6.7 Bến Tre Trung bình khá
24 Đặng Truyền Giang 09/05/1988 8 Bến Tre Giỏi
25 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 04/10/1987 7.7 Quảng Bình Khá
26 Dương Đức Hái 03/01/1988 8 Phú Yên Giỏi
27 Nguyễn Ngọc Hân 21/12/1986 7 Bến Tre Khá
28 Võ Thị Ngọc Hân 29/03/1987 6 Trà Vinh Trung bình khá
29 Đào Thị Hằng 15/10/1987 7.7 Thái Bình Khá
30 Lê Thị Hằng 12/08/1985 7 Thanh Hóa  Khá
31 Nguyễn Thị Hằng 23/08/1987 7.7 Hà Tĩnh Khá
32 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/02/1987 7.3 Hà Tĩnh Khá
33 Kiên Thị Diệu Hiền 02/03/1987 7 Trà Vinh Khá
34 Lê Thị Thu Hiển 14/01/1988 8 Hà Tĩnh Giỏi
35 Nguyễn Thị Hiếu 18/10/1989 7.3 Phú Yên Khá
36 Nguyễn Thị Thanh Hòa 12/11/1989 7 Nghệ An Khá
37 Biện Tấn Hoàng 16/09/1986 7.3 Phú Yên Khá
38 Hoàng Thị Hồng 26/12/1988 7.3 Thanh Hóa  Khá
39 Lê Thị Hồng 08/03/1985 7.7 Thanh Hóa  Khá
40 Phạm  Hùng 25/12/1985 7.3 Nghệ An Khá
41 Phạm Việt Hưng 06/12/1986 8.2 Thái Bình Giỏi
42 Trần Hoàng Hưng 26/08/1986 5.7 Quảng Ngãi Trung bình
43 Cao Thị Hường 16/02/1981 8 Nghệ An Giỏi
44 Lê Thị Ngọc Hường 15/05/1987 7.7 Đồng Tháp Khá
45 Trần Văn Hữu 08/01/1988 7 Phú Yên Khá
46 Nguyễn Trọng Huy 13/01/1984 7.3 Đồng Tháp Khá
47 Trần Lê Huy 16/02/1989 8 Phú Yên Giỏi
48 Nguyễn Thị Huyền 22/11/1983 7.7 Thái Bình Khá
49 Võ Duy Khải 15/06/1988 7 Quảng Ngãi Khá
50 Phan Như Khánh 01/11/1987 8.2 Bình Định Giỏi
51 Nguyễn Sỹ Kiên 27/10/1986 6 Thanh Hóa  Trung bình khá
52 Huỳnh Chí Kiện 06/06/1985 7.3 Cà Mau Khá
53 Phạm Thị Thúy Kiều 05/11/1985 8 Kiên Giang Giỏi
54 Đỗ Văn Lâm 06/07/1987 8 Bình Định Giỏi
55 Nguyễn Thị Lan 29/03/1984 7.7 Hà Tĩnh Khá
56 Phan Thu Lan 04/04/1984 8 Lạng Sơn Giỏi
57 Nguyễn Hoàng Lanh 26/05/1988 7.3 Bến Tre Khá
58 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 15/12/1988 7.3 Thái Bình Khá
59 Nguyễn Thị Linh 28/10/1987 7.3 Thanh Hóa  Khá
60 Trần Hương Linh 14/05/1988 8 Tiền Giang Giỏi
61 Lê Thị Mỹ Loan 25/07/1986 7.7 Quảng Ngãi Khá
62 Nguyễn Thị Loan 20/05/1987 7.3 Thanh Hóa  Khá
63 Nguyễn Thị Thảo Loan 13/02/1988 8 Bến Tre Giỏi
64 Nguyễn Mạnh Long 12/11/1988 7 Thừa Thiên Huế Khá
65 Lê Thị Khánh Ly 02/02/1984 7.5 Kon Tum Khá
66 Huỳnh Thị Thu Mai 26/04/1981 6.7 Quảng Nam Trung bình khá
67 Trần Quang Minh 10/06/1989 8 Thái Bình Giỏi
68 Phạm Trà My 27/02/1989 7.7 Tiền Giang Khá
69 Cao Thị Nga 01/04/1984 7 Nghệ An Khá
70 Hồ Thị Thanh Nga 26/06/1987 8 Hà Tĩnh Giỏi
71 Phạm Thị Kim Ngân 18/04/1989 8 Tiền Giang Giỏi
72 Lê Trung Nghĩa 25/06/1986 6 Phú Yên Trung bình khá
73 Hoàng Trọng Đức Nhã 19/12/1987 8 Thừa Thiên Huế Giỏi
74 Nguyễn Thị Yến Như 12/03/1988 7.3 Thừa Thiên Huế Khá
75 Võ Thị Nhuần 08/03/1987 6.7 Hà Tĩnh Trung bình khá
76 Nguyễn Thị Diệu Nương 15/06/1988 7 Tiền Giang Khá
77 Huỳnh Tấn Phát 10/12/1986 6.7 Phú Yên Trung bình khá
78 Huỳnh Thanh Phước 01/09/1988 6.7 Bình Thuận Trung bình khá
79 Nguyễn Hoàng Phương 01/12/1987 7.3 Trà Vinh Khá
80 Nguyễn Thị Phương 11/02/1989 7.7 Hải Dương Khá
81 Đoàn Thị hoàng Phượng 09/12/1984 7.3 Hưng Yên Khá
82 Nguyễn Văn Quí 1987 7 Tiền Giang Khá
83 Nguyễn Thị Sáu 20/04/1988 7.7 Quảng Bình Khá
84 Đỗ Minh Sơn 07/03/1986 8 Quảng Bình Giỏi
85 Bùi Văn Tài 14/07/1986 7 Nghệ An Khá
86 Đinh Thanh Tâm 30/11/1985 7.3 Quảng Bình Khá
87 Lê Văn Tâm 17/01/1984 6.7 Bến Tre Trung bình khá
88 Lê Thị Tấm 21/03/1986 8 Cao Bằng Giỏi
89 Đỗ Thị Hồng Thắm 13/08/1986 7.3 Bến Tre Khá
90 Hoàng Thị Thắm 28/03/1987 7.3 Hưng Yên Khá
91 Nguyễn Minh Thanh 03/02/1988 7 Tiền Giang Khá
92 Phan Thị Thanh 19/10/1978 7.7 Nghệ An Khá
93 Phan Ngọc Thanh 27/03/1986 8.3 Tiền Giang Giỏi
94 Bùi Thị Thành 05/09/1986 7.3 Nghệ An Khá
95 Trần Ngọc Thành 05/06/1988 7.3 Nghệ An Khá
96 Huỳnh Thanh Thảo 17/10/1986 8 Bến Tre Giỏi
97 Phan Hà Thi 25/01/1985 8.2 Quảng Bình Giỏi
98 Võ Thị Minh Thi 05/01/1989 7.3 Bến Tre Khá
99 Đoàn Thị Thìn 25/08/1989 7.3 Hà Tĩnh Khá
100 Chu Đức Thọ 10/10/1989 7 Nghệ An Khá
101 Hoàng Thái Thoại 20/11/1985 7.3 Lâm Đồng Khá
102 Lữ Văn Thới 11/1988 7.3 Bến Tre Khá
103 Đinh văn Thông 15/08/1988 7.7 Tiền Giang Khá
104 Lê Anh Thư 06/09/1985 6.7 Trà Vinh Trung bình khá
105 Nguyễn Thị Thái Thuận 18/09/1987 7.7 Bình Thuận Khá
106 Võ Thị Kim Thương 02/02/1986 7.3 Bến Tre Khá
107 Vũ Văn Thường 10/10/1980 6.3 Thanh Hóa  Trung bình khá
108 Trần Phương Thúy 30/06/1988 7 Kiên Giang Khá
109 Bùi Thị Lệ Thủy 20/04/1988 7.7 Quảng Nam Khá
110 Phạm Thị Lệ Thủy 14/02/1988 8.5 Quảng Ngãi Giỏi
111 Vũ Thị Thu Thủy 02/04/1988 7.3 Thái Bình Khá
112 Mai Văn Tiên 20/01/1986 7 Nam Định Khá
113 Trương Phạm Duy Tiên 12/04/1989 7.3 Bến Tre Khá
114 Nguyễn Ngọc Tiến 23/04/1985 7 Gia Lai Khá
115 Nguyễn Công Tình 03/08/1989 7 Phú Yên Khá
116 Cái Chí Toàn 02/01/1984 7 Bến Tre Khá
117 Nguyễn Thanh Toàn 17/04/1988 8 Tiền Giang Giỏi
118 Lê Thị Thanh Tốt 01/04/1980 7.3 Bình Định Khá
119 Võ Thị Minh Trang 21/4/1988 7.7 Bến Tre Khá
120 Đỗ Trường Trí 26/02/1987 7.3 Bình Thuận Khá
121 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/01/1989 7.7 Tiền Giang Khá
122 Đào Văn Trong 02/05/1985 7 Ninh Bình Khá
123 Nguyễn Thành Trung 02/5/1985 7.7 Ninh Bình Khá
124 Châu Quang Trường 10/7/1984 7.3 Bến Tre Khá
125 Nguyễn Văn Trường 11/02/1988 7.3 Vĩnh Long Khá
126 Nguyễn Văn Trường 07/02/1986 7.7 Nghệ An Khá
127 Lê Thị Cẩm 12/01/1984 8 Bến Tre Giỏi
128 Trần Đình 20/03/1988 6.7 Khánh Hòa Trung bình khá
129 Đàm Công 01/07/1986 7.3 Quảng Bình Khá
130 Nguyễn Anh Tuấn 19/10/1987 7 Nghệ An Khá
131 Nguyễn Anh Tuấn 16/09/1989 8 Cà Mau Giỏi
132 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/10/1985 7.7 Quảng Bình Khá
133 Đoàn Ngọc Tùng 22/04/1988 7 Bến Tre Khá
134 Nguyễn Văn Tùng 15/10/1985 7.3 Hải Dương Khá
135 Bùi Thị Thanh Tuyền 21/06/1988 7 Quảng Ngãi Khá
136 Phạm Thị Thanh Tuyền 12/05/1988 8 Tiền Giang Giỏi
137 Lê Thị Tuyết 10/02/1986 7 ĐăkNông Khá
138 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 10/09/1989 7.3 Bến Tre Khá
139 Hà Văn Út 20/09/1987 7.3 Trà Vinh Khá
140 Huỳnh Nhã Uyên 06/04/1984 7.3 Bình Thuận Khá
141 Đặng Thị Thu Vân 28/07/1988 7 Bình Thuận Khá
142 Trương Thị Bích Vi 28/07/1989 6.7 Quảng Ngãi Trung bình khá
143 Nguyễn Hoàng Việt 10/12/1986 7.7 Phú Yên Khá
144 Nguyễn Thanh Vương 13/10/1989 7 Bình Thuận Khá
145 Trịnh Thị Xây 10/08/1983 7.3 Thanh Hóa  Khá
146 Trần Thị Xuân 14/8/1987 7 Thanh Hóa  Khá
147 Đào Thị Yến 22/10/1986 8 Nghệ An Giỏi
148 Nguyễn Thị Phi Yến 04/10/1988 7.7 Bến Tre Khá
149 Nguyễn Thị   Hiếu 2/20/89 7 Bình Thuận Khá
150 Phạm Vinh 08/08/1981 7.3 Quảng Nam Khá
151 Nguyễn Văn Vinh 27/12/1988 7.7 Gia Lai Khá
152 Phạm Lê Vy 20/03/1989 7 Lâm Đồng Khá

 

Các bài khác