Buổi ngoại khóa "Phương pháp và kỹ năng viết niên luận" cho sinh viên K36

Nằm trong chương trình đào tạo cử nhân luật và Luật kinh tế. Ngày 09/10/2014 Tổ Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp - Khoa Luật – Đại học Huế đã tổ chức buổi ngoại khóa “Phương pháp và kỹ năng viết niên luận” cho sinh viên khóa K36

Tọa đàm “ Kỹ năng tranh tụng trong các vụ án hình sự.”

Sáng ngày 19/09/2014, Tổ Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp đã phối hợp với Tổ tuyên truyền và phổ biến pháp luật của Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tọa đàm “ Kỹ năng tranh tụng trong các vụ án hình sự.”

Chương trình ngoại khóa“Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học tại Đại học”

Với muc đích giúp sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học được tốt hơn, ngày 13/5/2014 Khoa Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình ngoại khóa “Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học tại Đại học”. Tham dự buổi ngọai khóa gồm có báo cáo viên ThS.NCS Viên Thế Giang Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và thực hành pháp luật Khoa Luật - và toàn thể các sinh viên K37. Báo cáo viên đã lần lượt trình bày những nội dung về mục đích, phương pháp học, nguồn tài liệu của môn luật với những dẫn chứng và ví dụ minh họa sinh động.