Phiên tòa Hình sự lưu động tháng 5 năm 2015 Tòa án nhân dân Thành phố Huế

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2015 Tòa án nhân dân thành phố Huế đã tiến hành xét xử 03 phiên tòa lưu động tại hội trường B, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Hội thảo "Tư vấn việc làm cho sinh viên" năm 2015

Thực hiện mục tiêu chất lượng của Nhà trường, căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm của sinh viên năm 2015. Ngày 12/4 vừa qua tại hội trường B, Trường đại học Luật, Đại học Huế, Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi hội thảo “ Tư vấn việc làm cho sinh viên” năm 2015.

Chương trình ngoại khoá “Kỹ năng tư vấn pháp luật”cho sinh viên.

Nằm trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, nhằm nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Khoa Luật tổ chức chương trình ngoại khoá cho sinh viên Luật K36 với chủ đề “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

Buổi serminar với chuyên đề “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại – một số vụ việc điển hình tại VIAC”

Thực hiện hợp đồng giảng dạy số 08/HĐ-ĐHH ngày 10 tháng 12 năm 2014 giữa đại diện Khoa Luật – Đại học Huế với Luật sư TS. Phạm Liêm Chính. Ngày 21 tháng 12 năm 2014 Khoa Luật – Đại học Huế tổ chức buổi serminar với chuyên đề “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại – một số vụ việc điển hình tại VIAC” tại hội trường B Khoa Luật – Đại học Huế.

Chương trình giao lưu hướng nghiệp nghề luật sư “Nghề Luật sư ở Việt Nam - Những cơ hội và thách thức”.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Luật - Đại học Huế tiếp cận, tìm hiểu về nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay. Tạo cơ hội cho sinh viên luật học hỏi các kỹ năng nghề luật sư và kinh nghiệm từ các Luật sư có trách nhiệm và uy tín trong Liên đoàn Luật sư Việt Nam và tại tỉnh Thừa Thiên- Huế. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đại học của Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 20/12/2014 Khoa Luật – Đại học Huế phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu hướng nghiệp nghề luật sư “Nghề Luật sư ở Việt Nam - Những cơ hội và thách thức”.

Buổi tọa đàm “Xây dựng dự thảo Bộ quy tắc thiết kế, diễn đạt quy phạm Thủ tục hành chính ”

Thực hiện công văn số 1115/KSTT-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2014 về việc lấy ý kiến xây dựng dự thảo Bộ quy tắc thiết kế, diễn đạt quy phạm Thủ tục hành chính của Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp. Ngày 13/12/2014 Khoa Luật – Đại học Huế phối hợp với Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng dự thảo Bộ quy tắc thiết kế, diễn đạt quy phạm Thủ tục hành chính ”.

Buổi truyền thông “ Công tác giáo dục về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho sinh viên”

Nhằm mục đích cung cấp thông tin cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết về công tác giáo dục về dân số- Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho sinh viên. Khoa Luật-Đại học Huế phối hợp với Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi truyền thông “ Công tác giáo dục về dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho sinh viên” cho sinh viên khóa K37 và K38.

Tập huấn phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất

Thực hiện công văn số 1005/ĐHH-CTHSSV của Đại học Huế về việc tập huấn phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất, Khoa Luật phối hợp với Ban CTHSSV – Đại học Huế tổ chức chương trình “Tập huấn phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất” dành cho sinh viên K38.

Buổi ngoại khóa "Phương pháp học tập đại học" cho sinh viên K38

Với mục đích mang lại cho những Tân sinh viên Khoa Luật những kĩ năng và phương pháp học tập đại học ngành Luật. Cũng như chia sẽ những kinh nghiệm học tập của những anh chị đi trước. Ngày 24/10/2014 tại hội trường B Khoa Luật Tổ Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Khoa Luật – Đại học Huế đã tổ chức buổi ngoại khóa “Phương pháp học tập đại học” cho những tân sinh viên khóa K38.