Chương trình ngoại khóa "Kỹ năng nhận diện các vấn đề pháp lý"

Ngày 16 và ngày 17/3/2019, trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề "Kỹ năng nhận diện các vấn đề pháp lý" danh cho sinh viên Luật học và Luật Kinh tế K41

Chương trình giảng dạy kiến thức Khởi nghiệp đối với sinh viên Luật

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp năm học 2018 - 2019; Với mục tiêu triển khai tích cực Đề án 844 của Thủ tướng chính phủ tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo phong phú trên cả nước nói chung và trong các đơn vị sự nghiệp nói riêng. Trong thời gian từ 09 tháng 03 năm 2019 đến ngày 24 tháng 03 năm 2019, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức chương trình "Tuyên truyền và giảng dạy kiến thức Khởi nghiệp đối với sinh viên Luật"

Cuộc thi thiết kế Logo

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng đến Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Tối ngày 16/04/2018 Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tiến hành tổ chức chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Xét xử phiên tòa lưu động tháng 4/2018

Trong 3 ngày vừa từ 16 – 18/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp cùng TAND thành phố Huế tiến hành tổ chức xét xử lưu động 6 phiên tòa tại trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Chương trình "Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân sinh viên K41"

Trong 2 ngày 7-8/04/2018 Trung tâm thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa “Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân”

Hội thảo với chủ đề "Sinh viên luật với tự chủ Đại học"

Ngày 15/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Hội thảo sinh viên với chủ đề “Sinh viên Luật với tự chủ đại học”

Chương trình tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học thuật

Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức thành công chương trình Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm học tập”.