Cuộc thi thiết kế Logo

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng đến Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Tối ngày 16/04/2018 Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tiến hành tổ chức chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Xét xử phiên tòa lưu động tháng 4/2018

Trong 3 ngày vừa từ 16 – 18/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp cùng TAND thành phố Huế tiến hành tổ chức xét xử lưu động 6 phiên tòa tại trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Chương trình "Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân sinh viên K41"

Trong 2 ngày 7-8/04/2018 Trung tâm thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa “Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân”

Hội thảo với chủ đề "Sinh viên luật với tự chủ Đại học"

Ngày 15/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Hội thảo sinh viên với chủ đề “Sinh viên Luật với tự chủ đại học”

Chương trình tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học thuật

Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức thành công chương trình Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm học tập”.

Chương trình Ngày hội tư vấn việc làm năm 2017

Thực hiện công văn số 167/TB-DDHL-THL về việc tổ chức ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên năm 2017. Vào lúc 7h30 ngày 17/06/2017, tại hội trường B, trường Đại học Luật - Đại học Huế, trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tiến hành tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn việc làm năm 2017".

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sách và Hành động ĐH Luật – ĐH Huế Trực thuộc LCD THL-KT-TV

Ngày 17/06/2017 Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doan nghiệp tiến hành tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên năm 2017"

Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Thực hành luật - Khảo thí - Thư viện nhiệm kỳ 2016-2018

Theo kế hoạch chung của Đoàn trường Đại học Luật – Đại học Huế. Ngày 08 tháng 11 vào lúc 17h30 tại Hội tường B,Trường đại học Luật , Liên chi đoàn Thực hành Luật – Khảo thí – Thư viện đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Thực hành Luật – Khảo thí – Thư viện nhiệm kỳ 2016 – 2017.