DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KHCN & MT - HTQT

 

 1.Cao Đình Lành

 Học vị : TS

 Địa chỉ : 20 / 77 Trần Thái Tông - TP Huế

 SĐT : 0914002427

 Email : lanhkte2005@yahoo.com.vn

 

2. Hà Thị Mai Hiên

Học hàm, Học vị: PGS.TS

Điạ chỉ : Hà Nội

 

2.Hồ Nhân ÁI

Học vị : ThS

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

SĐT : 0935555389

Email : hoailuat@gmail.com

 

3.Hồ Thị Phượng

Học vị : ThS

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

SĐT : 01243144908

Email : mecari2008@gmail.com

 

4.Phạm Thị Như Hiền

Học vị : CN

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

SĐT : 0979055045

Email : nhuhienpham@gmail.com

 

5.Nguyễn Duy Tú

Học vị : CN

Địa chỉ : Thừa Thiên Huế

SĐT : 0934760444

Email : duytu220790@gmail.com

 

Các bài khác