KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI CÁC CẤP

Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc tổ chức buổi seminar góp ý đề tài các cấp, hôm nay, ngày 20/9/2019, vào lúc 15h00 tại Văn phòng Khoa Luật Kinh tế, tầng 4, dãy nhà A Trường Đại học Luật, đã diễn ra buổi seminar góp ý cho đề tài KHCN cấp Trường "Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế" do ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh làm chủ nhiệm và đề tài cấp Đại học Huế "Pháp luật về định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại" do TS. Lê Thị Thảo làm chủ nhiệm đề tài. Buổi seminar có sự tham gia của các giảng viên Khoa Luật Kinh tế và ThS. Hồ Thị Phượng, đại diện Phòng KHCN Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Tại buổi seminar, lần lượt các chủ nhiệm trình bày các kết quả nghiên cứu (đề tài cấp Trường) và đề cương chi tiết về các định hướng tiếp cận đề tài (đề tài cấp Đại học Huế). Trên cơ sở này, các giảng viên Khoa Luật Kinh tế tiến hành đóng góp ý kiến, giúp các đề tài được tiếp cận toàn diện và hiệu quả hơn. 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, phản hồi đối với đề tài, chủ nhiệm các đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận trực tiếp với các giảng viên Khoa để giúp có được những định hướng vấn đề đúng đắn, khai thác hiệu quả đề tài đặt ra. Các nội dung đóng góp được các tác giả tiếp nhận, tiến hành bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Buổi seminar kết thúc vào lúc 17h00' cùng ngày.

Tin và bài viết: Tuấn Anh

Các bài khác