HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Nhằm chuẩn bị tốt cho hoạt đông của Khoa trong năm học mới 2019 – 2020, vào lúc 1400 ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại văn phòng Khoa, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi họp đầu năm nhằm phổ biến, quán triệt nhiệm vụ năm học mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa.

Cuộc họp được tiến hành bởi sự chỉ đạo, chủ trì của TS. Đào Mộng Điệp, Trưởng Khoa Luật Kinh tế, TS. Lê Thị Thảo, Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế cùng sự tham dự đầy đủ của các Trưởng Bộ môn, các giảng viên Khoa Luật Kinh tế.

TS. Đào Mộng Điệp phổ biến nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Tại cuộc họp, thay mặt Khoa, TS. Đào Mộng Điệp đã tiến hành đánh giá nhanh tình hình hoạt động của Khoa trong năm học 2018 – 2019, làm tiền đề xác định các mục tiêu mà mỗi cán bộ, giảng viên, các Bộ môn cũng như tập thể Khoa cần phấn đấu thực hiện tốt hơn trong năm học 2019 – 2020 với chủ trương tích cực phát huy các kết quả đã đạt được về đào tạo, công tác đoàn thể, đồng thời tập trung thực hiện thành công khâu kết nối, tổ chức Hội thảo với các đối tác trong và ngoài nước.

ThS. NCS. Nguyễn Thanh Tùng đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020

Các cán bộ, giảng viên Khoa cũng tự xác định nhiệm vụ trong năm học mới, đặt ra các mục tiêu phấn đấu về hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như các nhiệm vụ khác, hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu chung của Khoa, của Trường đặt ra.

Cuộc họp kết thúc với các nội dung được triển khai, phổ biến rộng rãi, công khai với sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2019 – 2020 đầy hứa hẹn.

Tin và bài: Tuấn Anh

 

Các bài khác