ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LUẬT HÌNH SỰ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

     Vào lúc 14h ngày 14/5/2020, Chi bộ Khoa Luật Hình sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế, về phía Chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Bí thư Chi bộ - Trưởng Khoa Luật hình sự cùng đông đủ các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Khoa Luật hình sự.  

     Trong thời gian ngắn, Đại hội đã lắng nghe toàn bộ báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Chi bộ Khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2017 – 2020, cũng như phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 -2022.

     Đại hội tích cực lắng nghe và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp thiết thực của đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy và các ý kiến đóng góp của tất cả các đảng viên trong Chi bộ về tất cả các vấn đề chuyên môn, NCKH, phong trào đoàn thể… Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại Hội, đồng chí Nguyễn Thị Xuân đã gửi lời cám ơn sâu sắc, cũng như ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đóng góp quan trọng của Đảng ủy cũng như các đồng chí đảng viên.

     Sau phần thảo luận về nội dung Báo cáo chính trị của Chi bộ, Đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan, cuối cùng Đại hội cũng đã bầu ra được những đồng chí đảng viên hội đủ đức và tài để lãnh đạo Chi bộ ngày càng phát triển. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Xuân giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nguyễn Ngọc Kiện giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tổ chức thành công, tốt đẹp!

 

                                                                                                                    Đưa tin: Văn Hải

 

 

Các bài khác