Đại hội Chi bộ Khoa luật Dân sự nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, Chi bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đảng, Đại hội chi bộ là sự kiện quan trọng để đảng viên toàn chi bộ phát huy quyền và nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Được sự thống nhất và cho phép của Đảng bộ Trường Đại học Luật, ngày 18/05/2020, Chi bộ Khoa luật Dân sự tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đoàn Đức Lương– Bí thư Đảng ủy, toàn thể Ban chấp hành và đảng viên Chi bộ Khoa luật Dân sự.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ Trường Đại học Luật, Chi bộ bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, người lao động thường được quan tâm chú trọng. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo xuyên Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị cụ thể, thiết thực gắn với tình hình, nhiệm vụ cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộVì vậy, trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, người lao động luôn yên tâm tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của cơ quan, chi bộ; phục tùng nghiêm kỷ luật trong Đảng; nói, viết và làm theo đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Đại hội nhất trí cao với kết qủa thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi vào phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trao đổi tại Đại hội, đồng chí Hồ Thị Vân Anh cho rằng, mục tiêu kết nạp đảng viên mới của chi bộ nên tăng từ 02 chỉ tiêu lên 03 chỉ tiêu để ghi nhận thành quả đóng góp cho công tác phát triển khoa luật Dân sự của các cán bộ trẻ. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải đánh giá sơ bộ công tác Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua và công tác chuẩn bị Đại hội, về cơ bản là tốt và suôn sẻ.

Một số đồng chí khác cũng có những đóng góp đáng chú ý như:

Đồng chí Nguyễn Thị Lê Huyền có ý kiến nên tăng chỉ tiêu liên quan đến công bố khoa học trong nước cho nhiệm kỳ 2 năm tới, căn cứ trên chỉ tiêu hằng năm của Trường Đại học Luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng có các ý kiến bao gồm:  (1) cần chỉ rõ trong báo cáo loại tài liệu, giáo trình cụ thể và người phụ trách để tăng tinh thần trách nhiệm cho việc hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ sắp tới;  (2) nên xem xét tổ chức thêm các buổi tiếp xúc sinh viên để tăng cường gắn kết Đảng-Đoàn và phát triển sinh viên; (3) xem xét lại chỉ tiêu kết nối để mở lớp đào tạo cho Trường.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí về số lượng Chi ủy nhiệm kỳ gồm 03 đồng chí (đạt 100% nhất trí). Các đại biểu được đề cử bao gồm:

(1) Đồng chí: Hoàng Thị Hải Yến                  Bí thư chi bộ - Trưởng khoa

(2) Đồng chí: Hồ Thị Vân Anh                       Phó bí thư chi bộ - Phó trưởng khoa

(3) Đồng chí: Hồ Minh Thành                        Ủy viên

Đại hội biểu quyết thống nhất tổng số đảng viên có trong danh sách bầu cử: 03 đồng chí (đạt 100% nhất trí).

Tặng hoa cho các đảng viên trúng cử vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022

Qua 01 buổi làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, đại hội được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí Hoàng Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc đại hội và kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nổ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

                   

Ra mắt Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022

Ảnh&bài viết: Trần Chí Thành.

Các bài khác