“Hội nghị đối thoại cán bộ giảng viên – sinh viên trong Khoa Luật Dân sự”

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          KHOA LUẬT DÂN SỰ                                                                 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự hội nghị đối thoại cán bộ giảng viên – sinh viên

 

 
   

          Kính gửi: - Trưởng, phó các bộ môn;

                            - GVCV và sinh viên các lớp Khoa Luật Dân sự quản lý;

             Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2015 của Khoa Luật Dân sự về việc giới thiệu cơ cấu tổ chức Trường, Khoa Luật Dân sự và các bộ môn trực thuộc và giải đáp các thắc mắc của sinh viên, Khoa Luật Dân sự sự tổ chức “Hội nghị đối thoại cán bộ giảng viên – sinh viên trong Khoa Luật Dân sự” dành cho toàn thể sinh viên thuộc Khoa Luật Dân sự quản lý. Trưởng Khoa thông báo kế hoạch tham dự hội nghị cụ thể như sau:

-         Thời gian: 17h00 ngày 25 tháng 12 năm 2015

-         Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

             Yêu cầu: Sinh viên được điều động phải có mặt đúng giờ, trang phục tuân theo nội quy nhà trường. Lớp trưởng nắm danh sách sinh viên tham gia và nộp lại cho Trợ lý Tổ chức cuối buổi hội nghị.

              Nhận được thông báo này đề nghị các lớp sinh viên thực hiện nghiêm túc. Sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế của nhà trường.

                                                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                  TS. Hoàng Thị Hải Yến

Các bài khác