Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

 

Chi tiết trong thông báo đính kèm:

Tải file 

Các bài khác