Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai đào tạo theo tín chỉ hệ chính quy năm 2017

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai đào tạo theo tín chỉ hệ chính quy năm 2017. Thông tin thí sinh liên hệ qua số điện thoại:

- Phòng Công tác sinh viên: 0234.3946995.

- Phòng Đào tạo: 0234.3946996.

TB đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE